Nyheter

 1. Intervju med vår generaldirektör

  Läs tisdagsintervjun i Svensk Byggtidning med Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren. 

  Publicerad: 9 december 2020

 2. Obelisken på Slottsbacken vinner Stenpriset 2020

  Obelisken på Slottsbacken vinner Stenpriset 2020, det tillkännagav Sveriges Stenindustrier i dag. För Statens fastighetsverk, som varit beställare och projektlett återuppbyggnaden, är det förstås ett glädjande besked. Obelisken plockades ned 2017 för att under ett antal år genomgå en renovering där alla delar har huggits fram av ny sten och åter monterats ihop på plats. Den ståtliga pelaren är nästan 30 meter hög och väger totalt cirka 150 ton.

  Publicerad: 3 december 2020

 3. Koppartaket på Gustav III:s paviljong renoveras

  I år var det dags att börja renovera koppartaken på Gustav III:s paviljong i Hagaparken. Paviljongen som är från 1780-70-talen anses vara en av landets främsta sengustavianska byggnadsverk, både ifråga om exteriör och interiör.

  Publicerad: 30 november 2020

 4. Spännande fynd under Kungshuset i Lund

  I samband med projektering inför Statens fastighetsverks ombyggnad av Kungshuset i Lund har man funnit lämningar från golv som är äldre än Kungshuset, vilket innebär äldre än 1500-tal.

  Publicerad: 17 november 2020

 5. Tidigare okänd kasematt funnen vid Nyköpingshus

  Under hösten har Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av Nyköpingshus, genomfört ett arbete på områdets vallar. Detta för att få kunskap om kasematternas skick och hitta bäst metod för att förhindra att kasematternas tegelvalv vittrar. I samband med arbetet gjordes ett spännande fynd. I den östra vallen fann Statens fastighetsverk en hittills okänd kasematt, troligtvis från Gustav Vasas tid.

  Publicerad: 12 november 2020

 6. Kristianstad residens vann Årets Fasad 2020

  Den 12 november ​delades priset för Årets Fasad 2020 ut och vinnare av kategorin renovering/restaurering är Kristianstad residens. Förra året gick priset till Nationalmuseum som även det är en byggnad som Statens fastighetsverk förvaltar. Vi är mycket stolta över det fina priset.

  Publicerad: 12 november 2020

 7. Medeltida trädgård med odlingar rekonstrueras vid Roma kungsgård

  Mitt på Gotland ligger Roma kloster och kungsgård. Roma var en viktig mötesplats redan under vikingatiden. På 1100-talet och under klostertiden fanns här en stor trädgård med odlingar som nu genomgår en rekonstruktion utifrån kartor från 1815 och 1938. Det är ett långsiktigt arbete som kommer ta flera år men redan nu är en medeltida grusgång återskapad.

  Publicerad: 26 oktober 2020

 8. Statens fastighetsverk inför ny modell för grön infrastruktur

  För att på bästa sätt stödja den gröna infrastrukturen har Statens fastighetsverk (SFV) utvecklat och inlett implementeringen av en unik modell för att prioritera skötselmetoder och hänsyn i skogsbruket. Arbetet har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag som SFV fick 2018.

  Publicerad: 16 oktober 2020

 9. Glasbjörken på plats i parken till Umeå länsresidens

  Vid Storgatan i Umeå ligger stadens residens, en vacker tegelbyggnad i två våningar. Byggnaden ritades av arkitekt Carl Fredrik Ekholm och stod klar år 1894. Umeå residens är statligt byggnadsminne sedan 1974 och förvaltas av oss på Statens fastighetsverk. Vid sidan av att ta hand om själva byggnaden ansvarar vi också för skötseln av residensets fina park. Som en del i arbetet med att restaurera parken har nu en glasbjörk planterats av bland annat både den pensionerade och den nya landshövdingen i Västerbotten.

  Publicerad: 12 oktober 2020

 10. Grattis Voksenåsen till dina 60 år

  I dag är det 60 år sedan som Voksenåsen överlämnades som en nationalgåva från Norge till Sverige. Detta som tack för den hjälp som svenskarna erbjöd norrmännen under andra världskriget.

  Publicerad: 2 oktober 2020