Nyheter

 1. Ny period med hyresrabatt

  Regeringen föreslår att återinföra den möjlighet till hyresrabatt som fanns en period våren 2020 och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher. Stödet innebär att under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader. Stödet ska börja gälla så snart som möjligt men måste först godkännas av EU-kommissionen.

  Publicerad: 19 januari 2021

 2. Unikt boende på fyrplatsen Pater Noster vinner prestigefyllda Gold Key Awards i USA

  Det unika boendet på fyrplatsen Pater Noster, som förvaltas av oss på Statens fastighetsverk, har vunnit första pris i prestigefyllda Gold Key Awards i USA. Priset delades ut vid en digital gala i New York i måndags. Gold Key Awards är USA:s största och äldsta designtävling som varje år prisar innovativa och extraordinära hotell över hela världen.

  Publicerad: 18 december 2020

 3. Omfattande renovering väntar Universitetshuset i Lund

  Under de senaste åren har Statens fastighetsverk (SFV) tillsammans med Lunds universitet, planerat för en kommande renovering och utveckling av Universitetshuset i Lund. I slutet av förra veckan skrevs en avsiktsförklaring under och arbetet med en fördjupad förstudie har inletts. Målet är ett välmående och välkomnande universitetshus för personal, studenter och en bredare allmänhet. Ett öppet besökscentrum som utöver studieinformation ska bjuda på utställningar och guidade visningar.

  Publicerad: 15 december 2020

 4. En konstupplevelse på internationell nivå

  Under hösten har Statens fastighetsverk (SFV) och Uppsala Akademiförvaltning tagit fram var sin förstudie gällande lokaliseringen av Uppsala konstmuseum. Nu är det upp till kommunstyrelsen att ta ställning till vilket förslag som på bästa sätt kan bidra till visionen om Uppsala som ett kulturellt centrum. 

  Publicerad: 15 december 2020

 5. Intervju med vår generaldirektör

  Läs tisdagsintervjun i Svensk Byggtidning med Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren. 

  Publicerad: 9 december 2020

 6. Obelisken på Slottsbacken vinner Stenpriset 2020

  Obelisken på Slottsbacken vinner Stenpriset 2020, det tillkännagav Sveriges Stenindustrier i dag. För Statens fastighetsverk, som varit beställare och projektlett återuppbyggnaden, är det förstås ett glädjande besked. Obelisken plockades ned 2017 för att under ett antal år genomgå en renovering där alla delar har huggits fram av ny sten och åter monterats ihop på plats. Den ståtliga pelaren är nästan 30 meter hög och väger totalt cirka 150 ton.

  Publicerad: 3 december 2020

 7. Koppartaket på Gustav III:s paviljong renoveras

  I år var det dags att börja renovera koppartaken på Gustav III:s paviljong i Hagaparken. Paviljongen som är från 1780-70-talen anses vara en av landets främsta sengustavianska byggnadsverk, både ifråga om exteriör och interiör.

  Publicerad: 30 november 2020

 8. Spännande fynd under Kungshuset i Lund

  I samband med projektering inför Statens fastighetsverks ombyggnad av Kungshuset i Lund har man funnit lämningar från golv som är äldre än Kungshuset, vilket innebär äldre än 1500-tal.

  Publicerad: 17 november 2020

 9. Tidigare okänd kasematt funnen vid Nyköpingshus

  Under hösten har Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av Nyköpingshus, genomfört ett arbete på områdets vallar. Detta för att få kunskap om kasematternas skick och hitta bäst metod för att förhindra att kasematternas tegelvalv vittrar. I samband med arbetet gjordes ett spännande fynd. I den östra vallen fann Statens fastighetsverk en hittills okänd kasematt, troligtvis från Gustav Vasas tid.

  Publicerad: 12 november 2020

 10. Kristianstad residens vann Årets Fasad 2020

  Den 12 november ​delades priset för Årets Fasad 2020 ut och vinnare av kategorin renovering/restaurering är Kristianstad residens. Förra året gick priset till Nationalmuseum som även det är en byggnad som Statens fastighetsverk förvaltar. Vi är mycket stolta över det fina priset.

  Publicerad: 12 november 2020