Visste du att:

SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta.