Välkommen hit

Det är på ditt uppdrag tillsammans med tio miljoner andra i Sverige som vi på Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens natur- och kulturarv. Vi förvaltar cirka 2 300 fastigheter med över 3 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Skansen Kronan tillgängliggörs med ny hiss

På Skansen Kronan, som genom sin centrala placering på Skansberget är ett av Göteborgs främsta landmärken, genomför Statens fastighetsverk just nu ett spännande och efterlängtat projekt. I den fyra-fem meter tjocka yttermuren byggs en hiss vars syfte är att tillgängliggöra byggnaden och att skapa förutsättningar för ett attraktivt och välfungerande besöksmål. Om allt går enligt plan ska hissen stå klar lagom till det historiska 400-årsjubileet i sommar.

Nyheter

Botanhuset i Frescati

Startskott för renovering av Botanhuset vid Naturhistoriska riksmuseet

Nu startar Statens fastighetsverk renoveringen av det över hundra år gamla Botanhuset som är en del av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. I dag bedrivs här forskning i världsklass och här bevaras sammanlagt fyra och en halv miljoner föremål i de vetenskapliga, botaniska samlingarna. Det är fröväxter, sporväxter, mossor, lavar, alger och svampar som representerar mångfalden i växtvärlden.

Besökare lyssnar på en guide bland de rekonstruerade husen i Eketorps fornborg.

Ny period med hyresrabatt

Regeringen föreslår att återinföra den möjlighet till hyresrabatt som fanns en period våren 2020 och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher. Stödet innebär att under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader. Stödet ska börja gälla så snart som möjligt men måste först godkännas av EU-kommissionen. SFV följer arbetet noga och förbereder för att så snabbt det går komma igång med hyresrabatten för de hyresgäster som omfattas av den. Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren säger att SFV välkomnar alla beslut som underlättar för våra hyresgäster i denna speciella och tuffa tid. 

Unikt boende på fyrplatsen Pater Noster vinner prestigefyllda Gold Key Awards i USA

Det unika boendet på fyrplatsen Pater Noster, som förvaltas av oss på Statens fastighetsverk, har vunnit första pris i prestigefyllda Gold Key Awards i USA. Priset delades ut vid en digital gala i New York i måndags. Gold Key Awards är USA:s största och äldsta designtävling som varje år prisar innovativa och extraordinära hotell över hela världen.

Uppsala slott och en konstupplevelse på internationell nivå

Under hösten har Statens fastighetsverk (SFV) och Uppsala Akademiförvaltning tagit fram var sin förstudie gällande lokaliseringen av Uppsala konstmuseum. Nu är det upp till kommunstyrelsen att ta ställning till vilket förslag som på bästa sätt kan bidra till visionen om Uppsala som ett kulturellt centrum. 

Vill du jobba hos en av de största förvaltarna av Sveriges kultur- och naturmiljöer?

Kom till oss på Statens fastighetsverk! Här finns många olika yrkesroller, som exempelvis skogsvaktare, kalkylator, fastighetsförvaltare, drifttekniker, administratör, projektledare och flera andra specialister.

Jobba hos oss

Kulturvärden

Årets sista nummer av Kulturvärden

Detaj av trappräcke i Botanhuset, Frescati.

Men fyra nya nummer kommer nästa år. Det här decembernumret tar oss med till Roma kungsgård och en trädgårdsrestaurering, Botanhuset i Frescati visas upp före en mycket välkommen renovering och vi besöker Skoklosters slott där färgflagor fästs på plats. Dessutom berättar vi om 1900-talets kulturfastigheter och får en genomgång av den svenska ladans betydelse. Som vanligt finns det något för alla, så vi vill önska just dig en trevlig läsning och en god jul!

Ulriksdal - Kristinas favoritslott

Drottning Kristina, porträtt målat av David Beck 1650.

Drottning Kristina är en av huvudpersonerna i höstens tv-serie Drottningarna. Hennes storslagna kröningståg i oktober 1650 startade i Jakobsdals slott, nuvarande Ulriksdal. Av gammal hävd kröntes Sveriges kungar i Uppsala – men Gustav II Adolfs dotter Kristina är annorlunda. Jakob de la Gardies och Ebba Brahes nya lantslott Jakobsdal – numera Ulriksdal – är den perfekta starten för kröningsfestligheterna. Kristina känner sig hemma här och har ett särskilt gott öga till äldsta sonen Magnus.

Den svenska ladan

Spannmålsmagasin vid Tuna kungsgård

Det är lätt att tro att Statens fastighetsverk bara förvaltar slott och stora institutioner. Men SFV ansvarar även för hundratals ladugårdar, magasin och andra ekonomibyggnader. Även dessa utgör en viktig del av vårt kulturarv. Bortsett från dagens praktiska nytta och vad dessa byggnader kan berätta om gångna tider måste vi också kunna lägga rent estetiska aspekter på dessa ladugårdar, lador, lider och magasin. De fyller landskapet med mening. De redovisar sin funktion, sin byggnadsteknik, allt i stark form. 

Vill du bli vår hyresgäst?

Det finns alltid något spännande att hyra hos oss, en hästgård, en fästningsö eller varför inte ett kontor på Stockholms bästa adress. Välkommen att ta en titt på vad som är ledigt just nu!

Uthyres

Coronapandemin

Hur Statens fastighetsverk hanterar coronapandemin

Den pågående virusspridningen påverkar hela samhället och så även oss på Statens fastighetsverk (SFV). Vi följer dagligen utvecklingen och anpassar oss till ansvariga myndigheters rekommendationer och vad som uttrycks från regeringen. På den här sidan samlar vi information om hur vi agerar och de åtgärder vi beslutar om.