Välkommen hit

Det är på ditt uppdrag tillsammans med tio miljoner andra i Sverige som vi på Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens natur- och kulturarv. Vi förvaltar cirka 2 300 fastigheter med över 3 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Inifrån den nedre entrén med valv, tegelgolv- och väggar.

Konstmuseet föreslås ligga på Uppsala slott

Den 3 mars fattade kommunstyrelsen i Uppsala beslut om att förhandla vidare med Statens fastighetsverk (SFV) om ett vidareutvecklat konstmuseum på Uppsala slott. 

Nyheter

Trädtoppar som sträcker sig mot en blå himmel

Ett föredöme för hållbar förvaltning

Med siktet inställt på att vara ett föredöme för hållbar fastighetsförvaltning växlar SFV upp sitt hållbarhetsarbete. Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren och hållbarhetschef Anna Åström berättar om vad det betyder.

Nu är årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 på pränt

Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren uttrycker i årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 det som säkert många känner, att förra året inte liknade något annat år. En pandemi som påverkade hela världen, Sverige och naturligtvis också SFV. Vi fick brottas med olika utmaningar men hade ändå en ekonomi i balans och uppfyllde de mål och återrapporteringskrav som fanns utpekade i vårt regleringsbrev. Att vi kunnat hantera situationen så pass bra är tack vare alla duktiga och engagerade medarbetare som arbetar på SFV:s uppdrag.

Illustration av entréträgården en sommardag med sittgrupper

Nästa år kan vi besöka en permanent paviljong i Linnéträdgården i Uppsala

Linnéträdgården i Uppsala är en av Sveriges mest populära och intressanta trädgårdar. Hit kommer turister från hela världen för att besöka den plats där Carl von Linné bodde och verkade. För att bättre välkomna och serva besökarna har Statens fastighetsverk och Uppsala universitet länge planerat för att uppföra en permanent paviljong på trädgårdens förgård. Nu har bygglovsansökan lämnats in till Uppsala kommun och målet är att den nya paviljongen ska stå klar redan våren 2022.

Skansen Kronan tillgängliggörs med ny hiss

På Skansen Kronan, som genom sin centrala placering på Skansberget är ett av Göteborgs främsta landmärken, genomför Statens fastighetsverk just nu ett spännande och efterlängtat projekt. I den fyra-fem meter tjocka yttermuren byggs en hiss vars syfte är att tillgängliggöra byggnaden och att skapa förutsättningar för ett attraktivt och välfungerande besöksmål. Om allt går enligt plan ska hissen stå klar lagom till det historiska 400-årsjubileet i sommar.

Vill du jobba hos en av de största förvaltarna av Sveriges kultur- och naturmiljöer?

Kom till oss på Statens fastighetsverk! Här finns många olika yrkesroller, som exempelvis skogsvaktare, kalkylator, fastighetsförvaltare, drifttekniker, administratör, projektledare och flera andra specialister.

Jobba hos oss

Kulturvärden

Kulturvärden nr 4 2020

Detaj av trappräcke i Botanhuset, Frescati.

Förra årets decembernummer tar oss med till Roma kungsgård och en trädgårdsrestaurering, Botanhuset i Frescati visas upp före en mycket välkommen renovering och vi besöker Skoklosters slott där färgflagor fästs på plats. Dessutom berättar vi om 1900-talets kulturfastigheter och får en genomgång av den svenska ladans betydelse. Som vanligt finns det något att läsa för alla. Fyra nya nummer har vi att se fram emot detta år.

Ulriksdal - Kristinas favoritslott

Drottning Kristina, porträtt målat av David Beck 1650.

Drottning Kristina var en av huvudpersonerna i förra höstens tv-serie Drottningarna. Hennes storslagna kröningståg i oktober 1650 startade i Jakobsdals slott, nuvarande Ulriksdal. Av gammal hävd kröntes Sveriges kungar i Uppsala – men Gustav II Adolfs dotter Kristina är annorlunda. Jakob de la Gardies och Ebba Brahes nya lantslott Jakobsdal – numera Ulriksdal – är den perfekta starten för kröningsfestligheterna. Kristina känner sig hemma här och har ett särskilt gott öga till äldsta sonen Magnus.

Den svenska ladan

Spannmålsmagasin vid Tuna kungsgård

Det är lätt att tro att Statens fastighetsverk bara förvaltar slott och stora institutioner. Men SFV ansvarar även för hundratals ladugårdar, magasin och andra ekonomibyggnader. Även dessa utgör en viktig del av vårt kulturarv. Bortsett från dagens praktiska nytta och vad dessa byggnader kan berätta om gångna tider måste vi också kunna lägga rent estetiska aspekter på dessa ladugårdar, lador, lider och magasin. De fyller landskapet med mening. De redovisar sin funktion, sin byggnadsteknik, allt i stark form. 

Vill du bli vår hyresgäst?

Det finns alltid något spännande att hyra hos oss, en hästgård, en fästningsö eller varför inte ett kontor på Stockholms bästa adress. Välkommen att ta en titt på vad som är ledigt just nu!

Uthyres

Coronapandemin

Hur Statens fastighetsverk hanterar coronapandemin

Den pågående virusspridningen påverkar hela samhället och så även oss på Statens fastighetsverk (SFV). Vi följer dagligen utvecklingen och anpassar oss till ansvariga myndigheters rekommendationer och vad som uttrycks från regeringen. På den här sidan samlar vi information om hur vi agerar och de åtgärder vi beslutar om.