Välkommen!

Det är på ditt uppdrag tillsammans med tio miljoner andra i Sverige som vi på Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens natur- och kulturarv. Vi förvaltar cirka 2 300 fastigheter med cirka 4 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Elevarbete av Helgo Zettervall från 1860.

Fem finalister till Helgopriset 2023

Valet av årets nominerade till Helgopriset 2023 är klart. Av de 34 bidragen har juryn valt ut de fem bidrag som går vidare till final. Priset delas ut vart fjärde/femte år till en ”förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk”. 

Bankhallen i Nordiska kreditbanken

Rosenbad nyrustat och redo för regeringen

Renoveringen av kvarteret Rosenbad i centrala Stockholm är klar. Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaderna, har överlämnat nyckeln till hyresgästen Regeringskansliet som flyttar tillbaka efter att ha evakuerats under drygt fyra år.

Ingrid står inne i entréhallen i det nyrenoverade Rosenbad.

Ingrid Eiken lämnar SFV i februari – ”En bra tid för förändring”

Efter sex år som generaldirektör lämnar Ingrid Eiken Statens fastighetsverk (SFV) i slutet av februari 2024 när hennes förordnande löper ut. Regeringen har just påbörjat sitt rekryteringsarbete efter Ingrids efterträdare. Annonsen om den lediga GD-tjänsten publicerades idag på regeringen.se.

Exteriör Nationalmuseum. Entréfasaden mot Nybroviken.

Statens fastighetsverk kommenterar regeringens besked om kulturfastigheternas hyressättning

Med anledning av den senaste veckans diskussioner lämnade regeringen under fredagen beskedet att de kommer påskynda den pågående översynen av de fem kulturfastigheternas kostnadshyror samt att en ny, eventuell tredje, hyresmodell ska utredas. Regeringen meddelade också att de vidtar ett par åtgärder för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för Naturhistoriska riksmuseet under stängningsperioden. SFV:s generaldirektör Ingrid Eiken kommenterar beskedet.

Naturhistoriska riksmuseet. Huvudbyggnaden. En massiv tegelbyggnad med kupolförsett mitt-torn över entrén.

Naturhistoriska riksmuseet stänger tills vidare

Statens fastighetsverk har i dag fattat beslut att stänga Naturhistoriska riksmuseet tills vidare. Anledningen är att puts riskerar att falla ned från innertaken i museets huvudbyggnad inklusive i vissa passager till övriga lokaler. 

Sommarläsning med Kulturvärden

I Sverige värderar vi naturen högt. Kanske beror det på allemansrätten som ju gör det möjligt för alla att njuta av den. I sommarnumret kan du läsa om vandringar, odlingar, Karin Månsdotter, historiens återskapare och mycket mer. 
Trevlig läsning!

Regeringen säger ja till förstudie om operabyggnaden

Den 22 juni beslutade regeringen att SFV får genomföra en förstudie för en renovering av operabyggnaden, vilket SFV hemställde om i april i år. Förstudien ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2024.

Ambassaden i Helsingfors. Salong med kristallkronor och en stor äkta matta. Inredningen är i gustaviansk stil.

Sveriges ambassad i Helsingfors grundförstärks, renoveras och firar 100 år

Sveriges ambassad i Helsingfors firar 100-årsjubileum i år. Samtidigt startar Statens fastighetsverk en efterlängtad renovering av byggnaden som köptes av svenska staten 1921 och byggdes om till ambassad 1922–1923.

Solpaneler på taket till Kungliga slottet i Stockholm

Årsredovisningen för 2022

SFV fick som många andra uppleva ett annorlunda och på många sätt tufft år. Vårt samlade resultat var gott, och SFV uppfyllde i hög grad regeringens olika mål, återrapporteringskrav och uppdrag, trots utmaningar i omvärlden som ökade kostnader, höjda räntor och materialbrist.

Varbergs fästning. Utsikt över havet. Till höger i bild syns en av slottsbyggnaderna med rödputsad gavel.

Vi förvaltar över 200 besöksmål

Bland våra besöksmål finner du ståtliga slott, imponerande fästningar, vackra ruiner, lärorika museer, isolerade fyrplatser, fantasieggande fornminnen, grönskande parker och spännande militära anläggningar. De speglar alla en del av Sveriges historia, kultur och oss som har levt och lever här.

Kungliga musikaliska akademien vid Nybroviken.

Kommentar om Musikaliska

Många har den senaste tiden engagerat sig till stöd för Blåsarsymfonikerna och den verksamhet som bedrivs i Musikaliska, fastigheten Ladugårdsbron 14. Det är SFV som äger och förvaltar fastigheten. Vi är styrda av regering och riksdag och vårt uppdrag är att förvalta fastigheter som staten äger. Ladugårdsbron 14 är en marknadshyresfastighet vilket innebär att vi tillämpar marknadsmässig hyra i enlighet med uppdraget. I detta ingår inte att subventionera hyror eller att ge kulturstöd.

Gävle slott sett från den grönskande slottsparken. En gulputsad fyravånings-byggnad med brutet tak och tak-kupor.

Ledigt att hyra

Kom och bli vår hyresgäst, i ett fritidshus på Färingsö, i en domstolsbyggnad i Jönköping eller i Gävle slott. Hos oss finns något för alla smaker.

Bakåtsträvaren Rasmus Troedsson möter snickaren Karolina Stenfelt

Bakåtsträvaren - ny serie om gamla tekniker

Vare sig du vårdar ett rött litet torp eller ett stort slott finns det mycket att lära av hur man byggde förr. Följ med Bakåtsträvaren genom gamla tekniker och lösningar som ofta är användbara även idag.  Allt var kanske inte bättre förr men gårdagens metoder kan också höra framtiden till.

Jobba med oss!

Vill du bli en del av Statens fastighetsverk? Just nu har vi flera lediga tjänster.

Karriär