Åtta medeltidskyrkor blir statliga byggnadsminnen

Regeringen har beslutat att byggnadsminnesförklara åtta kyrkobyggnader med ursprung i medeltiden. Kyrkorna är uppförda under 1100–1400-talen – det gäller bland andra Enångers gamla kyrka i Hudiksvalls kommun. Samtliga kyrkor förvaltas av Statens fastighetsverk.

Läs pressmeddelandet på regeringen.se

Dramaten renoveras

Från slutet av april till mitten av december 2019 kommer Dramaten i Stockholm att hålla stängt för byte av stammar. Stora scenen kommer dessutom att få ett nytt övermaskineri för bland annat ljus och dekor med specialutvecklade vinschar och nya ljusbryggor.

I samband med stambytet kommer Statens fastighetsverk även att måla om bland annat trapphus, renovera originalridån och utöka antalet publika toaletter.

När teaterhuset på Nybroplan är stängt spelas det teater som vanligt på Dramatens övriga scener.

Ny standard för trädbeskärning

Statens fastighetsverk förvaltar många träd i parker, alléer och intill byggnader. Att träd har stora värden – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – är vi nog alla överens om. Felaktig trädvård och beskärning kan leda till att träden skadas och att deras livslängd förkortas.

Nu påbörjar SIS, Swedish Standards Institute, ett standardiseringsarbete för att öka trädens välmående och uppnå positiva samhällseffekter. Statens fastighetsverk är en av flera aktörer som medverkar i arbetet.

Läs mer om den nya standarden på SIS webbplats.