Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in via vår webbplats sfv.se.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är foto, namn, personnummer och e-postadress. I Dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftsansvarig

Statens fastighetsverk är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen sfv.se.

Offentlighetsprincipen

Statens fastighetsverk är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Om du har ingått avtal med oss eller har någon annan re­lation till oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Statens fastighetsverk behandlar även personuppgifter som inkommit via webbplatsen när:

  • du söker ett jobb via webbplatsen
  • du prenumererar på innehåll från webbplatsen via e-post
  • du deltar i en tävling i sociala medier arrangerad av oss
  • du vill prenumerera på Kulturvärden
  • du anmäler intresse för en upphandling.

Dina rättigheter

Du har enligt artikel 19 i Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.

Du har enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Statens fastighetsverk oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska göras på papper och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:

Registraturen
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På SFV är din personliga integritet viktig för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombudet@sfv.se.

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Om du anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan du framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.