Välkommen till SFV:s webbplats

Vad trevligt att du besöker sfv.se och tar del av det kulturarv vi alla äger gemensamt. Statens fastighetsverk förvaltar det för dig och för kommande generationer.

Har du några frågor om eller synpunkter på webbplatsen, kontakta redaktion@sfv.se

Läs mer

Kakor på webbplatsen

På vår webbplats använder vi oss av kakor (cookies). Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Tillgänglighetsredogörelse för sfv.se

Här beskriver vi hur tillgänglig sfv.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in via vår webbplats sfv.se.

Ales stenar i Kåseberga. Vy mot havet. Skeppssättningen är omgiven av besökare.

Sök fastighet

Vi förvaltar cirka 2 300 statligt ägda fastigheter, motsvarande 4 000 byggnader och 6,8 miljoner hektar mark. Här kan du läsa mer om 458 av dem, och bli inspirerad att besöka våra 209 besöksmål.