Förstudien om operabyggnaden klar

Efter en snabb process har Statens fastighetsverk idag lämnat över ett nytt förslag om renovering av operabyggnaden i Stockholm till regeringen.

I juni 2023 fick SFV ett regeringsuppdrag att göra en förstudie kring en renovering. Förstudien har tagits fram av SFV i samarbete med hyresgästerna Kungliga Operan och Operakällaren, och idag den 22 april lämnas förstudien in.

Byggnaden är i ett undermåligt skick och kommer att stängas från och med den 1 juli 2026. Vi har ingen tid att förlora. Vi hoppas få ett genomförandebeslut från regeringen redan före sommaren.

Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk
Operabyggnadens fasad

Operabyggnaden, 2024. Foto: Melker Dahlstrand

Förstudien redovisar hur och till vilken kostnad och tid som operabyggnaden kan renoveras för att uppfylla dagens lagkrav, både för hyresvärden SFV och för hyresgästerna. Förslaget ger regeringen ett konkret underlag för beslut.

Renoveringen kommer resultera i en varsamt uppdaterad, anrik nationalscen för opera och balett, i allra bästa skick. Kostnaden beräknas uppgå till 3,1 miljarder kronor när allt är klart och evakueringstiden för Operan kommer att vara upp emot fem år.

SFVs pressmeddelande: Förstudien om operabyggnaden klar