Projekteringsanvisningar

För att underlätta arbetet och ge rätt kvalitet på åtgärder i bygg- och underhållsprojekt finns hjälpdokument i form av projekteringsanvisningar. De riktar sig i första hand till våra konsulter och entreprenörer. Även den som är allmänt intresserad är välkommen att ta del av nyttig information och erfarenheter.

SFV:s projekteringsanvisningar är styrande dokument och ingår i SFV:s kvalitetssystem VSA. De är till för att klarlägga de tekniska krav och den kvalitetsnivå som ställs på arbeten i våra fastigheter utöver myndighetskrav och branschregler. Projekteringsanvisningarna ska följas vid upprättande av handlingar/tekniska beskrivningar samt i vissa fall även vid produktion och uppföljning. Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande mallar som ska användas i projekten. I förordet till varje projekteringsanvisning beskrivs mer exakt hur de ska användas.

Senaste utgåvor av gällande projekteringsanvisningar

Beteckningar, märkning och skyltning

Brand

CAD

El- och telesystem

Energi

Klimat

Livscykelkostnad (LCC)

Beräkningsmall LCC och miljökalkyl 2020-06-15, levereras mot förfrågan.

Miljöstyrning byggprojekt

Styr och övervakning

VVS och kyla

Avsteg och synpunkter

Om det av exempelvis antikvariska eller funktionella skäl inte är möjligt att följa kraven i SFV:s anvisningar, eller om man finner bättre lösningar, ska avstegen godkännas av SFV:s projektägare, eller någon denna utser. Vid behov rådgörs med SFV-specialist. Avstegen och godkännande av dem ska dokumenteras skriftligt i nedanstående blankett: