Nyheter

 1. Naturhistoriska riksmuseet öppnar 4 juni

  Naturhistoriska riksmuseet. Huvudbyggnaden. En massiv tegelbyggnad med kupolförsett mitt-torn över entrén.

  Naturhistoriska riksmuseet öppnar åter hela sin publika verksamhet för besökare den 4 juni. Arbetet med att säkra museets innertak som har pågått under hösten och vintern börjar nu bli färdigt.

  Publicerad: 7 februari 2024

 2. Arbeten för ökad säkerhet kring Mynttorget

  Från oktober 2023 till sommaren 2024 kommer arbete pågå runt Mynttorget för att öka säkerheten i området. Arbetet görs i etapper och under tiden kommer framkomligheten runt Mynttorget att vara begränsad.

  Publicerad: 24 oktober 2023

 3. Vilseledande uppgifter om Nationalmuseums hyra

  Den senaste tiden har det förekommit vilseledande uppgifter i media om Nationalmuseums kostnadshyra.

  Publicerad: 22 september 2023

 4. Ingrid Eiken lämnar SFV i februari – ”En bra tid för förändring”

  Efter sex år som generaldirektör lämnar Ingrid Eiken Statens fastighetsverk (SFV) i slutet av februari 2024 när hennes förordnande löper ut. Regeringen har just påbörjat sitt rekryteringsarbete efter Ingrids efterträdare. Annonsen om den lediga GD-tjänsten publicerades i dag på regeringen.se.

  Publicerad: 13 september 2023

 5. Klargörande gällande kulturinstitutioner med kostnadshyra

  Sedan en tid pågår en intensiv debatt om hyressättningen för de kulturfastigheter som SFV förvaltar. Många blandar ihop kostnaderna som vi har för att sköta fastigheterna, med våra olika modeller för hyressättning som regeringen har beslutat om.

  Publicerad: 8 september 2023

 6. Rosenbad nyrustat och redo för regeringen

  Renoveringen av kvarteret Rosenbad i centrala Stockholm är klar. Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaderna, har överlämnat nyckeln till hyresgästen Regeringskansliet som flyttar tillbaka efter att ha evakuerats under drygt fyra år.

  Publicerad: 4 september 2023

 7. Kommentar till regeringens besked om kulturfastigheter

  Exteriör Nationalmuseum. Entréfasaden mot Nybroviken.

  Regeringen har lämnat besked om att de ska påskynda den pågående översynen av de fem kulturfastigheternas kostnadshyror samt att en ny, eventuell tredje, hyresmodell ska utredas. Regeringen meddelade också att de vidtar ett par åtgärder för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för Naturhistoriska riksmuseet under stängningsperioden. SFV:s generaldirektör Ingrid Eiken kommenterar beskedet.

  Publicerad: 1 september 2023

 8. Naturhistoriska riksmuseet stänger tills vidare

  Statens fastighetsverk har i dag fattat beslut att stänga Naturhistoriska riksmuseet tills vidare. Anledningen är att puts riskerar att falla ned från innertaken i museets huvudbyggnad inklusive i vissa passager till övriga lokaler.  

  Publicerad: 22 augusti 2023

 9. Regeringen säger ja till förstudie om operabyggnaden

  Den 22 juni beslutade regeringen att SFV får genomföra en förstudie för en renovering av operabyggnaden, vilket SFV hemställde om i april i år. Förstudien ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2024.

  Publicerad: 22 juni 2023

 10. Kommentar Uppdrag granskning

  I SVT:s program Uppdrag granskning, som sänds den 17 maj, granskas den kungliga dispositionsrätten. I programmet intervjuas bland annat representanter för Statens fastighetsverk (SFV) och hovet.

  Publicerad: 16 maj 2023