Nyheter

 1. Riddarholmskyrkans spira renoveras

  Stockholm kan tillfälligt bli av med en av sina mest välkända siluetter. Redan nästa år hoppas SFV kunna ta ned gjutjärnsspiran på Riddarholmskyrkan för renovering.

  Publicerad: 27 maj 2024

 2. Ökade anslag till kulturarvet i Sverige

  Varbergs fästning, en del av slottet med sin röda puts. Bakom byggnaden syns havet.

  Statens fastighetsverk (SFV) får förstärkt anslag med sammantaget 450 miljoner. Resurserna satsas på bidragsfastigheter; fornlämningar, gravfält, kyrkor och befästningar som inte kan finansieras via hyresintäkter.

  Publicerad: 27 maj 2024

 3. Förstudien om operabyggnaden klar

  Operabyggnadens fasad

  Efter en snabb process har Statens fastighetsverk idag lämnat över ett nytt förslag om renovering av operabyggnaden i Stockholm till regeringen.

  Publicerad: 22 april 2024

 4. Ny generaldirektör för Statens fastighetsverk

  Regeringen har den 29 februari utsett Max Elger till generaldirektör för Statens fastighetsverk. Samtidigt har Irene Svenonius utsetts till överdirektör.

  Publicerad: 29 februari 2024

 5. Naturhistoriska riksmuseet öppnar 4 juni

  Naturhistoriska riksmuseet. Huvudbyggnaden. En massiv tegelbyggnad med kupolförsett mitt-torn över entrén.

  Naturhistoriska riksmuseet öppnar åter hela sin publika verksamhet för besökare den 4 juni. Arbetet med att säkra museets innertak som har pågått under hösten och vintern börjar nu bli färdigt.

  Publicerad: 7 februari 2024

 6. Arbeten för ökad säkerhet kring Mynttorget

  Från oktober 2023 till sommaren 2024 kommer arbete pågå runt Mynttorget för att öka säkerheten i området. Arbetet görs i etapper och under tiden kommer framkomligheten runt Mynttorget att vara begränsad.

  Publicerad: 24 oktober 2023

 7. Vilseledande uppgifter om Nationalmuseums hyra

  Den senaste tiden har det förekommit vilseledande uppgifter i media om Nationalmuseums kostnadshyra.

  Publicerad: 22 september 2023

 8. Ingrid Eiken lämnar SFV i februari – ”En bra tid för förändring”

  Efter sex år som generaldirektör lämnar Ingrid Eiken Statens fastighetsverk (SFV) i slutet av februari 2024 när hennes förordnande löper ut. Regeringen har just påbörjat sitt rekryteringsarbete efter Ingrids efterträdare. Annonsen om den lediga GD-tjänsten publicerades i dag på regeringen.se.

  Publicerad: 13 september 2023

 9. Klargörande gällande kulturinstitutioner med kostnadshyra

  Sedan en tid pågår en intensiv debatt om hyressättningen för de kulturfastigheter som SFV förvaltar. Många blandar ihop kostnaderna som vi har för att sköta fastigheterna, med våra olika modeller för hyressättning som regeringen har beslutat om.

  Publicerad: 8 september 2023

 10. Rosenbad nyrustat och redo för regeringen

  Renoveringen av kvarteret Rosenbad i centrala Stockholm är klar. Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaderna, har överlämnat nyckeln till hyresgästen Regeringskansliet som flyttar tillbaka efter att ha evakuerats under drygt fyra år.

  Publicerad: 4 september 2023