Ekonomi och upphandling

Här hittar du Statens fastighetsverks ekonomiska uppgifter, vår årsredovisning, aktuella upphandlingar och får lära dig mer om Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer

Ekonomiska uppgifter

Här hittar du våra ekonomiska uppgifter, fakturahantering samt kontaktuppifter till vår ekonomiavdelning.

Årsredovisning

Statens fastighetsverks ansvar är att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fastigheterna på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas. Läs om detta i vår årsredovisning.

Upphandling

Statens fastighetsverk är en statlig myndighet vilket innebär att det finns lagar och regler som SFV måste följa. Det huvudsakliga regelverket är lagen om offentlig upphandling, LOU. SFV upphandlar varor, tjänster och entreprenader. När det är möjligt genomför vi upphandlingar tillsammans med andra myndigheter, till exempel Fortifikationsverket.