Ekonomi och upphandling

Här hittar du Statens fastighetsverks ekonomiska uppgifter och årsredovisning, aktuella upphandlingar och om LOU, samt vilka priser och stipendier som finns att söka ur de stiftelser och testamentsmedel som vi förvaltar.

Läs mer

Vår ekonomi

Statens fastighetsverks ansvar är att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fastigheterna på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas.

Upphandling

Statens fastighetsverk är en statlig myndighet vilket innebär att det finns lagar och regler som SFV måste följa. Det huvudsakliga regelverket är lagen om offentlig upphandling, LOU. SFV upphandlar varor, tjänster och entreprenader. När det är möjligt genomför vi upphandlingar tillsammans med andra myndigheter, till exempel Fortifikationsverket.

Stipendier och fonder

Visste du att vi erbjuder stipendier för din utveckling inom byggnadskonsten? Vi delar också ut Sveriges största arkitekturpris sett till prissumman - Helgopriset. I vårt uppdrag ingår att myndigheten även ska förvalta ett antal stiftelser och testamentsmedel. Det framgår av Statens fastighetsverks instruktion och regleringsbrev.