Vår ekonomi

SFV:s ansvar är att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fastigheterna på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas.

Information till våra leverantörer med anledning av covid19/Corona

Vi har blivit informerade om att vår leverantör som skannar de fakturor som kommer in till Statens fastighetsverk kan påverkas av covid-19-utbrottet. De arbetar aktivt med att förhindra att sjukskrivningar eller nedstängningar ska påverka produktionen, men har ändå meddelat att det kan ske.

Detta kan även påverka hanteringen av leverantörsfakturor inom SFV. Vi gör vad vi kan för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta så opåverkad som möjligt. Det ni som leverantörer kan göra för att säkra flödet av fakturor från er till oss är att skicka dessa elektroniskt. Anvisningar för hur ni skickar fakturor elektroniskt till oss finns längre ner på denna sida.

Ekonomiuppgifter

  • Organisationsnummer: 202100-4474
  • Momsregistreringsnummer (VAT-nummer): SE202100447401

Danske bank

  • Bankgiro: OCR 858-0086
  • Bankgiro: 5134-3606

Fakturor

Fakturor ska i första hand skickas elektroniskt i PEPPOL-format till mottagningsadress 0007:2021004474

Information om fakturor till Statens fastighetsverk.

Betalningspåminnelser för leverantörsfakturor skickas till:
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Har du frågor?

Har du frågor om kund- eller leverantörsfakturor till Statens fastighetsverk, kontakta vår inbetalningsfunktion via e-post inbet@sfv.se.

Har du tekniska frågor om elektroniska fakturor till Statens fastighetsverk, kontakta vår systemgrupp via e-post systemgruppen@sfv.se.

Har du frågor om ekonomi på Statens fastighetsverk, kontakta vår redovisningschef Mariette Molin via e-post mariette.molin@sfv.se.