Ekonomi på SFV

SFV:s ansvar är att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fastigheterna på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas.

Ekonomiska uppgifter

  • Organisationsnummer: 202100-4474
  • Momsregistreringsnummer (VAT-nummer): SE202100447401

Danske bank

  • Bankgiro: OCR 858-0086
  • Bankgiro: 5134-3606
  • Kontohavare: Statens fastighetsverk
  • IBAN: SE03 1200 0000 0128 1010 6835
  • BIC/SWIFT: DABASESX

Fakturor till SFV

Som statlig myndighet omfattas SFV av lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Leverantörer kan skicka elektroniska fakturor till SFV på två olika sätt, via PEPPOL-nätverket och via leverantörsportal. Fakturor som inte omfattas av lagkravet kan skickas med post.

Här finns all information du behöver för att kunna fakturera oss.

Betaltid

SFV tillämpar 30 dagars betaltid från korrekt faktura ankommit till myndigheten om inget annat har överenskommits.

Betalningspåminnelser för leverantörsfakturor skickas till:

Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Har du frågor?

Har du frågor om kund- eller leverantörsfakturor till Statens fastighetsverk, kontakta vår inbetalningsfunktion via e-post inbet@sfv.se.

Har du tekniska frågor om elektroniska fakturor till Statens fastighetsverk, kontakta vår systemgrupp via e-post systemgruppen@sfv.se.

Har du frågor om ekonomi på Statens fastighetsverk, kontakta vår redovisningschef Mariette Molin via e-post mariette.molin@sfv.se.