Våra fastigheter

Över hela Sverige finns natur- och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger. Husen och marken bär vår gemensamma historia och framtid. Det är Statens fastighetsverks uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer.

Visste du att:

Vi förvaltar de kungliga slotten med tillhörande parker och svenska ambassader i ett 60-tal länder.

Har du läst Kulturvärden?

Om du vill läsa mer om vårt gemensamma natur- och kulturarv kan du prenumerera på vårt magasin Kulturvärden eller bläddra i tidningen online. 

Tidningen Kulturvärden