Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Statens fastighetsverk. All post som kommer hit betraktas som allmän handling. Det innebär att materialet är offentligt för allmänhet och massmedia. Detta gäller både traditionell post och post i elektronisk form som mejl.

Lämna synpunkter på SFV

Om du vill lämna synpunkter på SFV kan du antingen mejla sfv@sfv.se eller ringa 010-478 70 00.

Mejl

Den centrala mejladressen är sfv@sfv.se. Alla mejl som skickas hit kommer till myndighetens registratur som sedan fördelar mejlet till rätt funktion. Hit skickar du till exempel frågor, synpunkter och anmälningar.

Skriv enligt följande modell om du vill skicka mejl till en medarbetare:

  • å och ä skrivs med a, ö skrivs med o
  • ett förnamn och ett efternamn: fornamn.efternamn@sfv.se
  • dubbla förnamn: fornamn-fornamn.efternamn@sfv.se
  • dubbla efternamn: fornamn.efternamn-efternamn@sfv.se

Ring

För att komma i kontakt med vår växel, ring 010 478 70 00 alla vardagar klockan 08.00-17.00.

För att skicka ett fax, ring 010 478 70 01.

Skicka post

Statens fastighetsverk
Eventuell kontaktperson
Box 2263
103 16 Stockholm

Besök

Statens fastighetsverks huvudkontor finns på Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm. Här är ledningen och stöd- och specialistfunktioner placerade. Här sitter även vår utrikesförvaltning, fastighetsområde SFV Utrikes.

Resterande fastighetsområden är placerade på lokalkontor runt om i Sverige, besöksadresser till dem hittar du här.

Kontaktuppgifter till delar av myndigheten

Särskilda funktioner

Registraturen

Vår registratur kontaktas via växeln, ring 010 478 70 00 vardagar klockan 09.00-11.00 eller mejla sfv@sfv.se.

För att begära ut allmänna handlingar, ring 010 478 75 19 eller mejla arkivarie@sfv.se.

För frågor om ritningar, ring 010 478 71 61 eller mejla ritning@sfv.se.

Press

Pressmeddelanden och andra uppslag hittar du i pressrummet.

Vår pressekreterare Åsa Carlberg nås på telefon 010 478 76 00, eller mejla asa.carlberg@sfv.se.

Logotype och bilder

För frågor om SFV:s logotype och användandet av bilder, mejla redaktionen på redaktion@sfv.se.

Ekonomiuppgifter

Här hittar du våra ekonomiska uppgifter, mer information om fakturahantering samt kontaktuppifter till vår ekonomiavdelning.

IT-avdelningen

Om du som konsult har problem att logga in i SFV:s system så kan du hitta en del information på sidan Logga in som konsult, eller så kan du kontakta vår IT-avdelning på servicedesk@sfv.se