Riddarholmskyrkans spira renoveras

Stockholm kan tillfälligt bli av med en av sina mest välkända siluetter. Redan nästa år hoppas SFV kunna ta ned gjutjärnsspiran på Riddarholmskyrkan för renovering.

Visa bildspel

Riddarholmskyrkans spira. Foto: Åke Eson Lindman

Ökade anslag för kulturhistoriska fastigheter ligger till grund för att SFV planerar att renovera Riddarholmskyrkans spira och murtorn. Renoveringen är en del av en riktad satsning som SFV gör på fastigheter som utgör värdefulla delar av det svenska kulturarvet. “Riddarholmskyrkan är en av Stockholms äldsta bevarade byggnader”, berättar Viktor Axelsson Banck, projektutvecklare på SFV. “Kyrkan byggdes som del i Gråbrödraklostret och med kopplingen till Franciskanerorden utgör den en länk till Stockholms tidigaste historia.”

Spiran i stort behov av upprustning

Gjutjärnsspiran renoveras för omkring 100 miljoner kronor. Projektering pågår och upphandling kommer att genomföras före årsskiftet. Om allt går som SFV hoppas kommer Stockholm tillfälligt att bli av med en av sina mest välkända siluetter redan nästa år. Spirans ungefär tvåtusen delar kommer sedan sannolikt att blästras och ytbehandlas i en verkstad. Hur lång tid det kommer att ta att rusta upp spiran är ännu för tidigt att säga, men förra renoveringen 1968/70 tog cirka tre år.

Riddarholmskyrkan är en viktig del av det svenska kulturarvet och en av de fastigheter som vi planerar att satsa mest resurser på

Max Elger, generaldirektör SFV

Större satsningar

Hösten 2023 meddelade regeringen att SFV får ett förstärkt anslag om sammantaget 450 miljoner mellan 2024 och 2026. De extra resurserna ska satsas på så kallade bidragsfastigheter, till exempel fornlämningar, gravfält, kyrkor och befästningar som inte kan finansieras via hyresintäkter.

SFVs pressrum: Riddarholmskyrkans spira tas ned och renoveras – och ökade anslag till flera andra kulturhistoriska fastigheter