Fem av våra kungsgårdar får utökat skydd

I förra veckan fattade regeringen beslut om att utöka det statliga byggnadsminnet på fem statligt ägda jordbruksegendomar, så kallade kungsgårdar. Beslutet gäller Höjentorps kungsgård i Skara, Herrsäters kungsgård i Åtvidaberg, Dalby kungsgård i Lund, Hjälmshults kungsgård i Helsingborg och Kastellegårdens kungsgård i Kungälvs och Göteborgs kommun. Kungsgårdar som alla förvaltas av Statens fastighetsverk.

- Dessa jordbruksegendomar berättar spännande och viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Samtidigt som de har ett högt kulturhistoriskt värde fungerar de även i dag som levande jordbruk. Kulturmiljö utgör en grundsten i ett hållbart samhällsbygge. Därför är det extra roligt att bidra till att dessa gårdar genom utökat skydd kan finnas kvar för framtida generationer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande.

Arbetet med att utöka de statliga byggnadsminnena har pågått under många år. Ingrid Ljung, fastighetschef för SFV Jord, tycker att beslutet om ett mer heltäckande skydd är glädjande.

- Tidigare har de statliga byggnadsminnena bara omfattat gårdscentrum men nu blir hela egendomarna skyddade. Det är positivt eftersom det finns många som är intresserade av att använda kungsgårdarna till annat än att bevara kultur- och naturmiljöerna med jordbruksdrift. Vi har fått förfrågningar på allt från gruvdrift och bostadsbyggande till vägdragningar och industriområden på kungsgårdarna. Nu blir det tydligare för exploatörerna som direkt kan se att den här marken inte är till salu. Det spar tid både för dem och oss.

De fem kungsgårdar som fått utökat skydd

Mangårdsbyggnaden på Hjälmshult. Stenbyggnad klädd i orange puts. Fasaden pryds av ankarslut och diskret stuckatur.

Hjälmshults kungsgård i Helsingborg. Foto: Anders Bodin

Mangårds-byggnaden, Höjentorps kungsgård. En vit, klassicistisk tvåvåningsbyggnad flankerad av mindre flygelbyggnader i trä.

Höjentorps kungsgård i Skara. Foto: Anders Johansson

Huvudbyggnad, Herrsätter. En vit envånings-byggnad med tegel-tak och halvmåne-formad tak-kupa.

Herrsäters kungsgård/majorboställe i Åtvidaberg. Foto: Anders Bodin

Vy över Dalby kungsgård

Dalby kungdgård i Lund. Foto: Thomas Fahlander

Kastellegården. En kort allé leder fram till den lilla vita huvudbyggnaden, flankerad av två låga flygel-byggnader i röd-målat trä

Kastellegårdens kungsgård i Kungälvs och Göteborgs kommun. Foto: Anders Bodin

Vad är en kungsgård?

Dalby, ekonomibyggnader i sten. Kungsgården från väster med Heligkorskyrkan i bakgrunden. Sommar.

Läs mer om våra kunsgårdar

Kungsgårdarna utgör de äldsta och största av statens jordbruksfastigheter, där flera har sina rötter i medeltiden. Många av gårdarna har däremot tillkommit i statens ägo långt senare än så, genom fredsuppgörelser, reformationen och genom Karl XI:s reduktion.