Omfattande renovering väntar Universitetshuset i Lund

Under de senaste åren har Statens fastighetsverk (SFV) tillsammans med Lunds universitet, planerat för en kommande renovering och utveckling av Universitetshuset i Lund. I slutet av förra veckan skrevs en avsiktsförklaring under och arbetet med en fördjupad förstudie har inletts. Målet är ett välmående och välkomnande universitetshus för personal, studenter och en bredare allmänhet. Ett öppet besökscentrum som utöver studieinformation ska bjuda på utställningar och guidade visningar.

Universitetshuset är en symbolbyggnad både för Lunds universitet och för staden. Det är också en av SFV:s finaste och mest välbevarade kulturhistoriska byggnader.

Att en omfattande renovering av Universitetshuset är nödvändig råder det inga tvivel om. Det visade den utredning som Statens fastighetsverk genomförde 2019. Förutom renovering av fasaden, som redan har inletts, behöver ventilationen förbättras och fuktproblem åtgärdas. Nya tekniska system kommer att krävas och tillgänglighet samt säkerhet förbättras. Allt med utgångspunkten att Universitetshusets unika miljö ska bevaras och komma fler till del. Målsättningen, enligt den avsiktsförklaring som nu undertecknats, är att renoveringen ska vara klar om sex-sju år.

Universitetshusets vita fasad mot Lundagård, med drag av klassiskt tempel.

Den vita pampiga byggnaden i Lund och Lundagård är Universitetshuset från 1882. Universitetshuset blev ett av domkyrkoarkitekt Helgo Zettervalls främsta verk och har alltsedan invigningen varit universitetets huvudbyggnad. Foto: Åke E:son Lindman

- För att ta tillvara Universitetshusets unika värden och samtidigt utveckla det så att det även framgent upplevs som universitetets hjärta, krävs en genomgripande renovering. Vi ser fram emot att nu gå vidare med en fördjupad förstudie och att tillsammans med Lunds universitet söka de lösningar som är genomförbara och som krävs för att ta universitetsbyggnaden in i framtiden, säger Cecilia Brännvall, projektägare vid Statens fastighetsverk.

Ett välmående och välkomnande hus

Förstudiearbetet som bland annat omfattar en rad byggnadstekniska utredningar, antikvariska undersökningar, kostnadsberäkningar och tidsuppskattningar väntas pågå till slutet av 2021. Parallellt med detta arbetar Lunds universitet och Statens fastighetsverk med att ta fram ett lokalprogram för verksamheten, ett arbete som omfattar både visioner och mer konkreta lösningar.

Dekorrik entrehall sedd uppifrån med en pampig ljuskrona i hallens mitt, stora fönster och glastak där solen strålar in.

Foto: Peter Westrup

- Exakt hur Universitetshuset ska renoveras och utvecklas får vi återkomma till, det ska förstudiearbetet visa. Vårt mål med omvandlingen är dock att Universitetshuset ska öppnas upp och bli ett än mer levande hus. Ett självklart nav för studenter och för besökare som vill veta mer om Lunds universitet, dess forskning, utbildning men också om dess rika historia, säger vicerektor Bo Ahrén, tillika ordförande i projektets styrgrupp.

Akademiska högtider och andra evenemang kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del i byggnaden. Därtill planeras bland annat fina utställningar om vetenskapens och universitetets historia.

Efter att förstudiearbetet är avslutat ska ett inriktningsbeslut fattas. Först därefter kan Statens fastighetsverk skicka en hemställan till regeringen gällande de pengar som krävs för att renoveringen och ombyggnaden ska kunna realiseras.

För ytterligare kontakt

Maria Lundkvist, projektledare, Statens fastighetsverk, 010 478 72 16, maria.lundkvist@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Sofia Björkman, lokalplanerare Lunds universitet, 046 222 70 80, sofia.bjorkman@bygg.lu.se

Pressbilder finns på http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Universitetshusets aula. Takvalven bärs upp av pelare. Salen är möblerad med numrerade bänkar. Ovanför dem hänger stora tak-kronor.

Aulan i universitetshuset. Helgo Zettervall blandade olika historiska stilarter; grekisk renässans inspirerade fasaderna och en romersk villa interiören. . Foto: Peter Westrup