Nyheter

 1. En upptäckfärd i SFV:s återbruksregister

  Följ med på en upptäcktsfärd bland dörrar, stenmaterial, tegel, fönster och armaturer. I ett förråd har vi på Statens fastighetsverks samlat kulturhistoriskt intressanta inventarier som är borttagna från sina ursprungliga platser. Alla objekt i förråden registreras i en databas: Statens fastighetsverks återbruksregister.

  Publicerad: 2 juni 2021

 2. Nu kan fler njuta mer vid Skansen Kronan

  På Skansberget i centrala Göteborg tronar Skansen Kronan, ett av stadens tydligaste kännemärken med en placering som bjuder på en hänförande utsikt. 

  Publicerad: 21 maj 2021

 3. Granbarkborrens framfart i Nationalstadsparken

  Ett område som tyvärr farit illa av granbarkborrens framfart är Ulriksdalsskogen, en del av Nationalstadsparken. Mats Larshagen, skogsvaktare vid Statens fastighetsverk, har just inspekterat området där SFV i fjol tog bort ett stort antal träd som skalbaggarna förstört.

  Publicerad: 7 maj 2021

 4. Anlagd gäddfabrik i Bogesundslandets naturreservat

  Vid Söderby träsk, en del av Bogesundslandets naturreservat strax utanför Vaxholm, har Statens fastighetsverk anlagt ett så kallat gädd-BB eller en gäddfabrik i en våtmark. Projektet - som är ett samarbete med Vaxholms fiskevårdsområdesförening, Sportfiskarna, Vaxholms stad och Länsstyrelsen - är inne på sitt andra år och görs då det råder brist på både våtmarker och lekområden för gädda i den här delen av Östersjön.

  Publicerad: 4 maj 2021

 5. SFV är en del av Kulturnatt Stockholm

  En av slottet karyatider, byggd i sten. Hennes hand är avhuggen på grund av att stenen har skadats.
  Vi på Statens fastighetsverk tar er med bakom byggställningarna på Stockholms slott för att visa det hantverk som pågår vid fasadarbetena där – i både ett historiskt och nutidsperspektiv.

  Publicerad: 20 april 2021

 6. Om klimathotet på Ornässtugan

  Ornässtugan som förvaltas av Statens fastighetsverk och har stått på en udde i Ösjön, nära Dalälven sedan början av 1500-talet. Fastigheten är i centrum i en universitetsuppsats: Ornässtugan – en undersökning av dess nedbrytningsprocesser och framtida hot, som belyser fastigheten ur ett klimatanpassningsperspektiv med hjälp av det metodstöd SFV varit med att ta fram.

  Publicerad: 8 mars 2021

 7. Konstmuseet föreslås ligga på Uppsala slott

  Den 3 mars fattade kommunstyrelsen i Uppsala beslut om att förhandla vidare med Statens fastighetsverk (SFV) om ett vidareutvecklat konstmuseum på Uppsala slott. 

  Publicerad: 3 mars 2021

 8. Ett föredöme för hållbar förvaltning

  Med siktet inställt på att vara ett föredöme för hållbar fastighetsförvaltning växlar SFV upp sitt hållbarhetsarbete. Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren och hållbarhetschef Anna Åström berättar om vad det betyder.

  Publicerad: 25 februari 2021

 9. Klarläggande av förslaget konstmuseum Uppsala slott

  I början av mars fattar kommunstyrelsen i Uppsala beslut om vilket förslag, gällande konstmuseets placering, som de vill arbeta vidare med. Då det i debatten just nu förekommer en del oklarheter kring SFV:s förslag vill vi här presentera ett par klarlägganden. 

  Publicerad: 23 februari 2021

 10. Permanent paviljong i Linnéträdgården ska stärka besöksmålets attraktivitet

  Linnéträdgården i Uppsala är en av Sveriges mest populära och intressanta trädgårdar. Hit kommer turister från hela världen för att besöka den plats där Carl von Linné bodde och verkade. För att bättre välkomna och serva besökarna har Statens fastighetsverk (SFV) och Uppsala universitet länge planerat för att uppföra en permanent paviljong på trädgårdens förgård. I dag lämnas bygglovsansökan in till Uppsala kommun. Målet är att den nya paviljongen ska stå klar redan våren 2022.

  Publicerad: 8 februari 2021