Skeppsholmsbron grundförstärks

I veckan påbörjas arbetet med att grundförstärka Skeppsholmsbron i Stockholm. Anledningen till arbetet är att det vid inspektioner har konstaterats att brons trägrundläggning har skadats, av bland annat vattenströmmar, och att brostöden rör sig.

Stöden kommer nu att gjutas in med betong under vattenytan, berättar Johannes Andegiorgis, teknisk förvaltare på SFV Centrala Stockholm, som är ansvarig för brons underhåll.

– Vi har tittat på skador på bron och har sett att den under längre tid har haft problem med sättningar. Det är små rörelser men succesivt kommer det att bli stora rörelser och därför måste vi göra en insats, säger han.

Totalt rör det sig om sex brostöd som ska gjutas in. Produktionen kommer att delas upp i två etapper, där varje etapp innefattar tre brostöd. Den första etappen beräknas pågå september 2021 – maj 2022 och den andra etappen september 2022 – maj 2023.

Arbetet med bron beräknas inte få några stora konsekvenser för bil- och gångtrafiken, enligt Rebecka Kessler, projektledare.

– Körbanan för bilarna kommer att hållas öppen hela tiden eftersom det är enda vägen över till Skeppsholmen och Kastellholmen och vi kommer att hålla en av gångbroarna öppna, så det kommer inte att bli ett jättestökigt arbete, säger hon.

Förutom grundförstärkningen ser man även över eventuella åtgärder av de stenpelare som man ser ovan vattnet.

– Det finns en del stenskador men det är inget vi har hunnit utreda än. Eventuella åtgärder kommer i så fall att ske efter hela grundförstärkningen är klar så det ligger långt fram i tiden, det är inget som är akut, säger Rebecka Kessler.

Skeppsholmsbron

Foto: Emma Österberg, SFV