Dramaten och Statens fastighetsverk ökar den fysiska tillgängligheten runt och på scenerna

Dramaten har, i nära samarbete med Statens fastighetsverk, påbörjat ett större arbete med att förbättra Dramatenhusets tillgänglighet. Målet är att all scenkonst och Sveriges nationalscen och kulturhistoriska miljöer lättare ska kunna upplevas av alla, oavsett förutsättningar.

– Vårt mål är att öppna och tillgängliggöra Dramatenhuset ännu mer med detta arbete. Det skall vara möjligt för många fler – oavsett vilka fysiska förutsättningar du har – att både besöka Dramaten som publik samt att arbeta med att skapa scenkonst på nationalscenen, säger Mattias Andersson teaterchef och konstnärlig ledare.

– Thaliahuset är ett kulturhistorisk viktigt, vackert och inspirerande teaterhus, men i vissa delar svårt att nå. Somligt har renoverats och förbättrats under åren men tillgängligheten på helheten har varit eftersatt. Att vi nu tar ett stort steg framåt är verkligen på tiden och något vi är glada över, säger Maria Groop Russel, Dramatens VD.

Film om tillgänglighetsanpassningar på Dramaten i Stockholm

2017 gjordes en tillgänglighetsutredning som har legat till grund för olika åtgärder som vidtagits de senaste åren. Bland annat byggdes nya tillgängliga toaletter i samband med ett stambyte i hela huset. Även teaterns sceningång på Nybrogatan 2 byggdes då om utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Nu arbetar Dramaten och Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaden, vidare med det långsiktiga ombyggnadsarbetet för att tillgängliggöra teatern både för publik och anställda.

Huvudentrén och Stora scenen lättare att nå

I ett första skede prioriteras att göra den publika huvudentrén och Stora scenen mer tillgänglig för rullstolsburna. Utanför huvudentrén och i foajén upp till parkett byggs hissar och dörrar förses med assisterad öppning. Rullstolsplatserna i salongen på Stora scenen ska dubbleras och är placerade på bästa plats på parkett. Arbetet beräknas vara klart till premiären av föreställningen Liv Död Sex Pop den 9 december. 

För att underlätta för skådespelare och andra anställda med funktionsvariation att ta sig till Stora scenen, artistfoajén, loger, repetitionssalar och personalmatsal görs flera ombyggnader; bland annat installeras en ny trapphiss samt rullstolsramper och anpassade toaletter. Även backstage sker ett omfattande arbete med dörrautomatiken för att säkerställa både till- och frångänglighet. 

Kulturhistoriska värden prioriterade

– Allt arbete i tillgänglighetsprojektet på Dramaten görs med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Ibland har det varit komplicerat rent byggnadstekniskt, men tillsammans med våra duktiga hantverkare, arkitekter, byggnadsantikvarier och konsulter har vi hittat bra lösningar. Den största utmaningen var när vi tog hål i den tjocka tegelväggen mellan hissen och salongen och våra hantverkare verkligen visade upp sin yrkesskicklighet och osannolika precisionsförmåga, säger Johan Wisth, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk.

  – Att arbeta för tillgänglighet i våra fastigheter är prioriterat. Många gånger är det en utmaning att hitta bra lösningar som fungerar för alla och som samtidigt tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Jag gläder mig åt att projektet på Dramaten har kommit så långt och att vi nu fortsätter tillgänglighetsarbetet tillsammans, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Tillgänglighetsarbetet kommer efterhand att omfatta fler scener och lokalytor inom Dramatens verksamhet.

En annan del i arbetet med att öka tillgängligheten är bland annat att erbjuda fler föreställningar som textas, både till svenska och andra språk, och föreställningar med syntolkning.