Den 1 november överlåts Thielska Galleriet i Stockholm till Stiftelsen Thielska Galleriet​​​

Stiftelsen tar därmed över både ägandet och förvaltningen. Köpeavtalet undertecknades i mitten på oktober.​​​​​​​​​​

Thielska galleriet. En vit byggnad med burspråk, terasser och en grön takkupol.

Foto: Melker Dahlstrand

Thielska Galleriet byggdes 1904–1907 efter ritningar av arkitekt Ferdinand Boberg, och är sedan 1958 ett statligt byggnadsminne. Genom överlåtelsen övergår det statliga byggnadsminnet för byggnaderna till att vara ett enskilt byggnadsminne. Markområdet innanför den mur som omgärdar byggnaderna avyttras inte och kvarstår därmed som statligt byggnadsminne.