Svea hovrätt har meddelat domarna mot tidigare SFV-anställd och underleverantörer

Den 20 oktober avkunnade Svea hovrätt domarna mot en före detta medarbetare på Statens fastighetsverk och underleverantörer till myndigheten. Samtliga döms för oegentligheter som berörde delar av SFV:s fastighetsförvaltning.

Mikael Sackléen, tidigare fastighetschef vid Statens fastighetsverk, döms av Svea hovrätt till tre år och tio månaders fängelse och näringsförbud i fem år för bland annat trolöshet mot huvudman, grovt tagande av muta och grovt bokföringsbrott. Hovrätten dömer två tidigare leverantörer till fängelse och näringsförbud samt medhjälp till trolöshet mot huvudman och grovt tagande av muta.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att fängelsestraffens längd för samtliga tilltalade reduceras med två månader på grund av att det har förflutit så lång tid sedan brotten begicks.

Samtliga dömda ska betala skadestånd till SFV. 

Förundersökningen om misstänkta oegentligheter startade i början av 2017. SFV lämnade i oktober 2016 in en polisanmälan mot den före detta fastighetschefen. Utredningen fick sedan en större omfattning med totalt nio misstänkta. Efter en tre år lång förundersökning, väckte vice chefsåklagare Martin Bresman vid enheten vid Nationella enheten mot korruption åtal i januari 2020.