Ny period med hyresrabatt

Regeringen föreslår att återinföra den möjlighet till hyresrabatt som fanns en period våren 2020 och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher. Stödet innebär att under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader. Stödet ska börja gälla så snart som möjligt men måste först godkännas av EU-kommissionen.

Vi välkomnar alla beslut som underlättar för våra hyresgäster i denna speciella och tuffa tid,

säger generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren

SFV följer arbetet noga och förbereder för att så snabbt det går komma igång med hyresrabatten för de hyresgäster som omfattas av den. 

Läs regeringens pressmeddelande om förslaget.

Den tidigare hyresrabatten under 2020

Förra gången gällde hyresrabatten för hyresperioden 1 april – 30 juni 2020. Förutsättningarna då reglerades i regeringens förordning (2020:237), som också reglerar vilka branscher som berörs samt maximala ersättningsnivåer.

Även då omfattade den tillfälliga rabatten fasta hyreskostnader i utsatta branscher, som regeringen förordnade om under den pågående coronakrisen. Den maximala hyresrabatten som gavs då var 50% och kravet var att hyresgästen dels skulle bedriva verksamhet inom någon av de SNI-koder som redovisades i bilagan till förordningen, dels inte ha varit i ekonomiska trångmål den 31 december 2019.

Översiktligt kan sägas att möjligheten till hyresrabatt då riktades till sällanköpshandeln, hotell- och restaurangverksamhet samt vissa övriga verksamheter. 

Annat stöd som SFV kan ge

Annat stöd som vi på SFV kan erbjuda våra hyresgäster är månadshyra, anstånd med hyra och andra åtgärder, läs mer om dem här. Även regeringen har presenterat flera åtgärdspaket som ska ge stöd, och olika hyresgäster kan beröras i olika utsträckning av regeringens förslag.