Permanent paviljong i Linnéträdgården ska stärka besöksmålets attraktivitet

Linnéträdgården i Uppsala är en av Sveriges mest populära och intressanta trädgårdar. Hit kommer turister från hela världen för att besöka den plats där Carl von Linné bodde och verkade. För att bättre välkomna och serva besökarna har Statens fastighetsverk (SFV) och Uppsala universitet länge planerat för att uppföra en permanent paviljong på trädgårdens förgård. I dag lämnas bygglovsansökan in till Uppsala kommun. Målet är att den nya paviljongen ska stå klar redan våren 2022.

Linnéträdgården är en av Uppsalas mest älskade gröna platser. Hit söker sig många uppsalabor men även långväga svenska och utländska turister. Detta för att njuta av prakten i trädgården och för att se den plats där Carl von Linné gjorde sina vetenskapliga iakttagelser och undervisade sina studenter.

För att bättre kunna ta hand om besöksflödet och skapa en knutpunkt för Linnémuseet, Linnéträdgården och orangeriet har Statens fastighetsverk och Uppsala universitet länge planerat för att uppföra en besökspaviljong som ska ersätta den provisoriska servicebyggnad som stått på trädgårdens förgård sedan 2007.

- Trots att den tillfälliga byggnaden varit en tillgång har den inte svarat upp vare sig mot besökarnas eller verksamhetens behov. Att vi nu lämnar in en bygglovsansökan gällande en funktionell permanent besökspaviljong känns därför bra och efterlängtat. Den nya paviljongen kommer att bli ett viktigt tillskott till trädgården och stärka besöksmålet, säger Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Den permanenta paviljongen ska utöver sin tillgängliga och tydliga entréfunktion erbjuda en butik för souvenirer och böcker, besökstoaletter, väskförvaring och personalutrymmen. Till paviljongen skapas en ny entréträdgård med café och uteservering.  

Lågmäld träpaviljong med generösa utblickar

Den nya byggnaden med sin entréträdgård, ritad av Jacob Hidemark - SFV:s ansvariga arkitekt för Linnéträdgården, löper längs med Svartbäcksgatan. Placeringen av paviljongen är naturlig då äldre kartor visar att det just stått funktionsbyggnader eller uthus här. När den nya byggnaden står färdig får förgården tillbaka den storlek den hade under Linnés tid.

- Den byggnad vi nu söker bygglov för är lågmäld i sitt uttryck och förhåller sig fint till den kulturhistoriska miljö som Linnéträdgården utgör. Samtidigt är det också, då man bygger nytt i den här typen av miljöer, viktigt att visa att det är en byggnad från vår tid - att den nya paviljongen blir en berättande årsring från 2000-talet precis som orangeriet är en årsring från tidigt 1800-tal och bostadshuset en från mitten av 1700-talet, säger Malin Lindström, kulturmiljöspecialist vid Statens fastighetsverk.

Paviljongen har gestaltats med svagt svängda tak för att på trädgårdspaviljongers vis skapa ett lätt och lustfyllt uttryck. Materialen är traditionella och beprövade, vitt- och grönmålat trä, svart plåt och mycket glas för att ge generösa utblickar och förstärka trädgårdskänslan.

Ny entréport och trädgårdsrum för fika

För att skapa ett naturligt besöksflöde och lösa logistiken föreslås entrén till Linnéträdgården att gå genom en ny port som tas upp i planket mot Svartbäcksgatan.

- När du går in genom porten möts du av ett vackert trädgårdsrum inramat av spaljéer med klätterrosor. Här kan du slå dig ner för en fika före eller efter ett besök. Skulle det regna kan du välja en plats under paviljongens generösa taksprång och vid sol söka skydd under en pergola, säger Malin Lindström.

Från det nyskapade trädgårdsrummet, som du som besökare kan nyttja oavsett om du vill lösa entré till Linnéträdgården eller inte, hittar du paviljongens entré.

Ett komplett besöksmål och förbättrad arbetsmiljö

För Uppsala universitet är uppförandet av en permanent paviljong, utöver att besöksmålet Linnéträdgården nu blir komplett, också en arbetsmiljöfråga eftersom den kommer att tillföra viktiga rum för universitetets personal.

- Utöver att det finns ett stort intresse för Linné och hans verk upptäcker allt fler hur viktigt och roligt det är att odla och hur bra de mår av att vistas i gröna miljöer. Linnéträdgården är utan tvekan en av Sveriges mest intressanta trädgårdar och en stor inspirationskälla för många. Med en ordentlig och funktionell besökspaviljong kan vi nu ge våra besökare ett värdigt välkomnande samtidigt som vår personal får det utrymme de behöver, säger Lotta Saetre, kommunikatör vid Uppsala universitet.

Den gestaltning av permanent paviljong som Statens fastighetsverk nu ansöker om bygglov för, är en bearbetning av det förslag som offentliggjordes 2015. Om allt går som planerat ska den nya byggnaden stå klar att invigas senvåren 2022.

För mer information kontakta oss

Cecilia Wretling, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 010-478 78 04, cecilia.wretling@sfv.se

Malin Lindström, kulturmiljöspecialist Statens fastighetsverk, 010-478 74 52, malin.lindstrom@sfv,se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070-333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Lotta Saetre, kommunikatör Uppsala universitet, 070 167 91 31, lotta.saetre@botan.uu.se

Pressbilder finns på http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Skisser och illustrationer

Illustration av entréträgården en sommardag med sittgrupper

Foto: Jacob Hidemark

Besökspaviljongens butik med utsikt mot trådgårdsrummet

Foto: Jacob Hidemark

Paviljongen sedd från förgården med museet i ryggen

Foto: Jacob Hidemark

Ritning av fasad mot Svartbäcksgatan

Foto: Jacob Hidemark

Plan som visar hur entréträdgården och paviljongen förhåller sig till Linnémuseet

Foto: Jacob Hidemark

Se alla bilder

Paviljongen har gestaltats med svagt svängda tak för att på trädgårdspaviljongers vis skapa ett lätt och lustfyllt uttryck. Materialen är traditionella och beprövade, vitt- och grönmålat trä, svart plåt och mycket glas för att ge generösa utblickar och förstärka trädgårdskänslan. För att skapa ett naturligt besöksflöde och lösa logistiken föreslås entrén till Linnéträdgården att gå genom en ny port som tas upp i planket mot Svartbäcksgatan.

Läs mer om Linnéträdgården

Planteringar i Linnéträdgården. Sommar, blommor och grönska.

Linnéträdgården i Uppsala

Personen Linné och trädgårdshistoria Linnéträdgården uppfyller två syften i levandegörandet av ett stycke svensk kulturhistoria. Dels visas hur en botanisk trädgård såg ut under 1700-talet och dels berättas om Carl von Linné - en person med stort internationellt inflytande - hans liv och verksamhet.