Pater Noster och Hamneskär får stor uppmärksamhet internationellt

Pater Noster och Hamneskär har fått stor uppmärksamhet internationellt i och med Göteborgs filmfestival som nu har börjat. Medier i fler än 45 länder har den senaste tiden rapporterat om att Göteborgs filmfestival under rubriken ”The Isolated Cinema” erbjudit en festivalbesökare att helt ensam i sju dagar få njuta festivalfilm här. Intresset för projektet har varit enormt. Tolv tusen personer sökte för att få platsen och nu, när den lyckligt utvalda ska inta ön, är det en händelse som utöver svenska medier på plats bevakas av journalister från bland annat New York Times och CNN.

För Statens fastighetsverk, som länge sökte efter rätt hyresgäst till Pater Noster, är det förstås roligt med den välförtjänta uppmärksamhet som besöksmålet får och fått sedan ”Pater Noster – a home on the horizon” slog upp sina dörrar.

- Processen att hitta rätt hyresgäst var omsorgsfull. Det är helt enkelt mycket som måste stämma för att man ska klara att bedriva verksamhet här ute, på en ö som är så avskild och väderutsatt. Hos personerna bakom ”Pater Noster – a home on the horizon” mötte vi ett driv och en utvecklingsidé som stämde väl överens med SFV:s ambitioner att utveckla besöksmålet, säger Thomas Andreasson, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Hamneskär. Hamnen omgärdad av klippor med fyren och byggnaderna bakom. Vy mot kvällshimlen och öppet hav.

Foto: Erik Nissen Johansen

Det här är något som också bevisats under den korta tid som verksamheten varit igång. Under senhösten vann det unika boendet det prestigefyllda priset Gold Key Awards i USA – en designtävling som varje år prisar innovativa och extraordinära hotell över hela världen. 

För att komma dit man är i dag har det, utöver idérikedom och hårt slit från en engagerad hyresgäst också krävts mycket av Statens fastighetsverk. Byggnaderna var vid övertagandet i behov av renovering och för att verksamheten skulle kunna komma igång redan sommaren 2020 påbörjades omgående ett intensivt arbete.

- Samarbetet med vår nya hyresgäst har fungerat fantastiskt bra. De har tagit hand om den interiöra renoveringen och gestaltningen medan SFV bland annat åtgärdat det yttre underhållet och anläggningen för avsaltning av vatten. Tack vare en samverkan utöver det vanliga och ett gemensamt mål blev resultatet väldigt lyckat, avslutar Thomas Andreasson.

Och i dag är alltså denna unika fyrplats åter i världens blickfång, nu som en av tre utvalda biosalonger för en ensam och modig filmälskare. Ett projekt som möjliggjorts tack vare ett samarbetsavtal mellan Göteborgs filmfestival och Statens fastighetsverk. Vi ber att få önska en härlig bioupplevelse och vågar lova att också den hänförande utsikten kommer att bli ett minne för livet.

Läs mer om Hamneskär och Pater Noster

Flygfoto av Hamneskär med sina röda byggnader. Vågorna skummar vita kring den lilla ön. Vy mot öppet hav med vita vågkammar.

Hamneskär och Pater Noster

Pater Nosterskären har i hundratals år varit ett livsfarligt hinder för sjöfarten. Starka havsströmmar och förrädiska grund har fått många fartyg att förlisa här. Fyren som är en Heidenstamare tändes 1868 och bemannades av personal som bodde på ön.