Remisser och yttranden

Statens fastighetsverk svarar varje år på remisser som direkt eller indirekt berör myndigheten. 

Här presenteras våra svar på remisser från regeringskansliet och andra instanser samt över översikts- och detaljplaner.

Vill du se remissvaren i sin helhet?

Om du vill läsa remissvaren eller ta del av äldre yttranden, kontakta vår funktion för utlämnande av allmän handling på 010 478 70 98 eller mejl utlamnande@sfv.se. På Regeringens webbplats publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss.

Mer information

Se de remisser som Statens fastighetsverk svarat på

Statens fastighetsverk svarar varje år på remisser som direkt eller indirekt berör myndigheten. Här presenteras en sammanfattning av våra svar på remisser från regeringskansliet och andra instanser. 

Se de yttranden över översikts- och detaljplaner som Statens fastighetsverk svarar på

Statens fastighetsverk svarar varje år på olika planremisser som berör de fastigheter och miljöer som myndigheten förvaltar. Här presenteras våra yttranden i samråd och vid granskning av kommunala översikts- och detaljplaner.