Remisser och yttranden

Statens fastighetsverk svarar varje år på remisser som direkt eller indirekt berör myndigheten. 

Här presenteras våra svar på remisser från regeringskansliet och andra instanser samt över översikts- och detaljplaner.

Vill du se remissvaren i sin helhet?

Om du vill läsa remissvaren eller ta del av äldre yttranden, kontakta vår funktion för utlämnande av allmän handling på 010 478 70 98 eller mejl utlamnande@sfv.se. På Regeringens webbplats publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss.