Yttranden översikt- och detaljplaner

Statens fastighetsverk svarar varje år på olika planremisser som berör de fastigheter och miljöer som myndigheten förvaltar. Här presenteras våra yttranden i samråd och vid granskning av kommunala översikts- och detaljplaner.

Vill du se remissvaren i sin helhet?

Om du vill läsa remissvaren eller ta del av äldre yttranden, kontakta vår funktion för utlämnande av allmän handling på 010 478 76 36 eller mejl utlamnande@sfv.se .

Översiktsplaner 

Här presenteras våra yttranden i samråd och vid granskning av kommunala översiktsplaner.

 • Yttrande över granskning II av översiktsplan för Kalmar kommun, 2023-05-10
 • Samrådssvar om Tillstånd för kraftledning (nätkoncession för linje) Österåker Vaxholm. 2022-12-21.
 • Samrådssvar om tillståndsansökan att fortsätta använda en befintlig kraftledning från Sörforsa till Näsviken i Hudiksvalls kommun. 2022-12-14.
 • Samrådsyttrande över detaljplan för Trängkåren 6 i stadsdelen Marieberg, Stockholm. 2022-11-02.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Djurgården 1:38 i Stockholms stad. 2022-11-02.
 • Granskningssvar över detaljplan för Nedra Glumslöv 5:27 i Landskrona. 2022-10-31. 
 • Granskningssvar över vägplan för anläggning av gång- och cykelväg mellan Tumbo-Kvicksund i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. 2022-10-31.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av Toullavaara 1:1 nordöst om Vinterleden, bostäder med mera i Kiruna kommun. 2022-10-20.
 • Yttrande över Finansdepartementets remiss av Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL, Förslag till en förtydligad reglering, 2022-09-21.
 • Samrådssvar avseende samråd enligt miljöbalken för AB Tetra Pak på Råbyholm, Lunds kommun, 2022-09-14.
 • Granskningsyttrande över förslag till översiktsplan för Götene kommun, 2022-09-21.
 • Svar inför fastställelseprövning av Järnvägsplan för anläggning av Mälarbanan delen Duvbo-Spånga i Stockholm och Sundbybergs kommuner, Stockholms län, 2022-08-29.
 • Yttrande inför fastställelseprövning av Järnvägsplan, Malmbanan faunapassage mellan Kalixfors och Råtsi, Kiruna kommun, Norrbottens län, 2022-06-08.
 • Yttrande över Länsstyrelsen Östergötlands remiss om underlag inom översiktsplanering, 2022-04-07.
 • Utställningsyttrande över Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun, 2022-01-09.
 • Samrådssvar avseende betydande miljöpåverkan för Spårväg Syd, Flemingsberg-Skärholmen-Älvsjö i Botkyrka, Huddinge och Stockholms kommun, 2021-12-16.
 • Samrådsyttrande förslag planprogram Skavsta utvecklingsområde i Nyköpings kommun, 2021-12-15.
 • Granskningssvar, fördjupning av översiktsplanen för Veberöds tätort, Lunds kommun, 2021-12-15.
 • Granskningssvar järnvägsplan Mälarbanan, sträckan Duvbo-Spånga i Stockholms och Sundbybergs kommun, 2021-12-14.
 • Samrådsyttrande, fördjupning av översiktsplanen för Runn, Borlänge och Falun kommun, 2021-12-12.
 • Samrådsyttrande ansökan om nätkoncession ny kraftledning i Ajaure, Storumans kommun, 2021-12-10.
 • Samrådsyttrande bortledning grundvatten från Stockholm Exergi ledningstunnel Vanadistunneln, 2021-12-10.
 • Samrådsyttrande avseende Norrbotniabanan, Degerbyn-Skellefteå C i Skellefteå kommun, 2021-12-10.
 • Samrådsyttrande över Järnvägsplan, Malmbanan faunapassage mellan Kalixfors och Råtsi, Kiruna kommun, Norrbottens län, 2021-12-01.
 • Samrådsvar förslag till detaljplan tennishall Samskolevägen, Tattby 38:1, Nacka kommun, 2021-10-28.
 • Samrådssvar förslag till detaljplan del av Karlslund 1:1, Idrottsområdet, Landskrona, 2021-10-21.
 • Samrådsyttrande över detaljplan för del av Norra Djurgården 1:1 Uggleviksreservoaren i Stockholms stad, 2021-09-01.
 • Yttrande över myndighetsdialog gällande Västeråspaketet, två nya 400 kV-elförbindelser, 2021-09-01.
 • Yttrande över myndighetsdialog gällande Uppsalapaketet, 2021-08-27.
 • Samrådsyttrande över förlängd koncession för 44 kV-ledning AL21S2 i Gävleborgs län, 2021-07-07.
 • Samrådssvar över fördjupad översiktsplan för Glumslöv i Landskrona stad, 2021-06-30.
 • Utställningssvar över utvecklingsplan för Linköpings ytterstad, Linköpings kommun, 2021-06-28.
 • Samrådsyttrande över Järnvägsplan, Malmbanan faunapassage mellan Kalixfors och Råtsi, Kiruna kommun, Norrbottens län, 2021-06-23.
 • Samrådsyttrande över Järnvägsplan, lokalisering av ny järnvägsstation i Kiruna, Kiruna kommun, Norrbottens län, 2021-06-16.
 • Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Vaxholm 2040, Vaxholms stad, 2021-06-16.
 • Samrådsyttrande över utbyggnad av dubbelspår Dingersjö-Kubikenborg, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län, 2021-06-07.
 • Synpunkter inför aktualitetsprövning av översiktsplan 2011, Jokkmokks kommun, 2021-05-12.
 • Samrådsyttrande tidigt samråd Roslagsbanan till city, Stockholms län, 2021-03-24.
 • Kompletterande samrådsyttrande över planerad 400 kV kraftledning mellan stationerna Messaure och Keminmaa (Finland), 2021-01-15.
 • Samrådsyttrande över tillfälligt parkeringsdäck över Rosenlundskanalen TRV 2020/120476, 2021-01-15.
 • Synpunkter inför aktualitetsprövning av översiktsplan 2025 Bodens kommun, 2020-10-30.
 • Granskningsyttrande över detaljplan för västra Stenbacken, fritidshus dnr 2016-00139, 2020-12-02.
 • Samrådsyttrande över förslag till samlade åtgärder i Kivik, 2020-07-10.
 • Samrådsyttrande #2 över anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne län, 2020-06-17.
 • Samrådsyttrande över planerad 400 kV kraftledning mellan stationerna Messaure och Keminmaa, 2020-04-15.
 • Samrådsyttrande för ledning mellan Husbyborg och Litslena, 2020-04-28.
 • Samrådsyttrande över förslag till samlade åtgärder i Kivik, 2020-01-31.
 • Samrådsyttrande över förslag till översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun; 2020-01-22.
 • Samrådsyttrande över förslag till utvecklingsplan för Linköpings ytterstad, 2019-10-03.
 • Samrådsyttrande över förslag Vänersborgs innerstad, program för bevarande och utveckling, 2019-06-17.
 • Samrådsyttrande över förslag översiktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg, 2019-06-17.
 • Samrådsyttrande över förslag till planprogram för Södra Tosterö i Strängnäs kommun, 2019-08-30.
 • Yttrande över översiktsplan för Simrishamns kommun till länsstyrelsens sammanfattande redogörelse, 2019-02-28.
 • Utställningsyttrande översiktsplan Nyhamnen, Malmö, 2018-06-01.
 • Utställningsyttrande över förslag till översiktsplan för Lunds kommun, 2018-06-08.
 • Utställningsyttrande över förslag till översiktsplan för Kiruna kommun, 2018-05-25.
 • Yttrande över fotgängarprogram för Göteborgs stad, 2018-05-29.
 • Utställningsyttrande över förslag till översiktsplan för Oxelösunds kommun, 2018-04-04.
 • Yttrande inför sammanfattande redogörelse för Gotlands kommuns översiktsplan, 2018-03-27.
 • Yttrande över översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm för Malmö stad, 2018-03-27.
 • Yttrande inför sammanfattande redogörelse för Götene kommuns översiktsplan, 2018-02-15.
 • Utställningsyttrande över förslag till fördjupad översikts-plan för Nordby-Svinesund i Strömstads kommun, 2018-02-15.
 • Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Kiruna kommun, 2018-01-26.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. Gröna Lund, i stadsdelen Djurgården i Stockholms stad, 2018-01-24.
 • Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Öckerö kommun, 2018-01-24.
 • Samrådsyttrande om planutformning för gång- och cykelväg utmed väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun, 2017-12-21.
 • Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Nacka kommun, 2017-05-12.
 • Granskningsyttrande fördjupad översiktsplan för Oxelösunds skärgård, 2017-12-08.

Detaljplaner

Här presenteras våra yttranden i samråd och vid granskning av kommunala detaljplaner.

 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för bostäder Bovieran, Kastellegården 1:380 m.fl., Kungälvs kommun, Västra Götalands län, 2023-07-05.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan i Innerstaden för Amasonen 3 och del av Innerstaden 1:3, Linköpings kommun, 2023-07-06.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för bostäder vid Vantarboda, omfattande del av Rosersberg 10:262, Rosersberg 11:1, Rosersberg 11:6 m.fl i Sigtuna kommun, Stockholms län, 2023-07-05.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik delsträcka A-C i Uppsala kommun, 2023-07-06 tillsammans med samrådsyttrande över detaljplan för Kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala, Uppsala län, 2021-05-26.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Högalid 5:6 m.fl., Sandstensberget i Kiruna kommun, 2023-06-28.
 • Samrådsyttrande över förslag till ändring av detaljplan för Mars och Vulcanus 1 i stadsdelen Gamla Stan, Stockholms stad, 2023-06-28.
 • Samrådssvar över detaljplan för del av Citadellstaden 1:1 (St Olovs vång östra) i Landskrona stad, 2023-05-04
 • Samrådssvar över detaljplan för ändring av detaljplan för Rosersberg södra industriområde del II, omfattande fastigheterna Verka 1:5 och del av Rosersberg 10:262, Rosersberg, i Sigtuna kommun, 2023-05-04
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Norra Djurgården 1:44, Kräftriket i stadsdelen Norra Djurgården, Stockholms stad, 2023-04-19
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av Riksgränsen 1:8 i Kiruna kommun, 2023-04-12
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för bostäder Bovieran, Kastellegården 1:380 med flera, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, 2023-03-08
 • Granskningssvar om förslag till detaljplan för Lena 1:5 och del av Vattholma 5:20 i Vattholma, Uppsala kommun, 2022-12-06.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Kiruna 1:1, Viscariagruvan i Kiruna kommun, 2022-10-19.
 • Granskningsyttrande 2 över förslag til detaljplan för fastigheten Holmsund 2:65 m.fl., Umeå hamn (etapp 1) i Holmsund, Umeå kommun, Västerbottens län, 2022-09-14.
 • Samrådsyttrande över detaljplan för del av Kåseberga 14:111 i Kåseberga, Ystad kommun, 2022-07-29.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av Paradis 51 i Lunds kommun, 2022-06-30.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 m.fl., Västra gröna fingret, bostäder m.m. i Kiruna kommun, 2022-06-23.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av fastigheten Norra Djurgården 1:1 Uggleviksreservoaren i Stockholms stad, 2022-06-08.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Näsudden, del av Skelleftehamn 2:7 m.fl. inom stadsdelen Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbotten, 2022-05-04.
 • Samrådssvar om förslag till detaljplan för Lidbackens industriområde, Vindelns kommun, Västerbottens län, 2022-04-05.
 • Granskningsyttrande förslag till detaljplan för fastigheten Holmsund 2:65 i Umeå kommun, 2022-04-06.
 • Samrådssvar om förslag till detaljplan för del av Edshammar 9:1, sydöstra Vattholma, Uppsala kommun, 2022-04-05.
 • Samrådssvar detaljplan, del av Hamngatan och Järnvägsbacken i Vänersborg, 2022-03-29.
 • Granskningssvar om detaljplan för del av Karlslund 1:1, idrottsområdet Landskrona stad, 2022-03-29.
  Granskningsyttrande Järnvägsplan, Malmbanan faunapassage i Kiruna, 2022-03-16.
 • Samrådsyttrande över detaljplan del av Tuolluvaara 1:1 nordöst om Vinterleden, botäder m.m. i Kiruna kommun, 2022-03-16.
 • Samrådsyttrande över detaljplan för del av kvarteret Jullen, Vänersborg. 2022-03-16.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplanför Näsudden, del av Skelleftehamn 2:7 m.fl. Skellefteå kommun, 2022-02-02.
 • Samrådsyttrande över förslag till revidering av Program för City, stadsdelen Norrmalm och del
  av Östermalm i Stockholms kommun, 2022-01-26.
 • Samrådsyttrande över detaljplan för von Gerdten 59, Trossö, Karlskrona kommun, 2022-01-07.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Riksgränsen 1:8 i Kiruna kommun, 2021-12-22.
 • Granskningsyttrande förslag till detaljplan Östra Hagastaden (Norrtull), Stockholms stad, 2021-11-17.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan
  för del av Tuolluvaara 1:1 m.fl., Västra gröna fingret, bostäder m.m. i Kiruna kommun, 2021-11-17.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan Nikolai 3:5, Örebro kommun, 2021-11-17.
 • Granskningssvar över förslag till detaljplan, Mellby 3:121, Simrishamns kommun, 2021-10-18.
 • Yttrande över riktlinje trafikbryggor, trafikförvaltningen i Region Stockholm, 2021-10-06.
 • Yttrande över ändringar för ombyggnad av Väg 600 i Uppsala kommun, Uppsala län, 2021-10-05.
 • Granskningsyttrande över detaljplan Svanen 6 med närområde, Norrköpings kommun, 2021-09-08.
 • Granskningsyttrande över detaljplan för kvarteret Ubbo, Uppsala kommun, 2021-06-30.
 • Yttrande över ombyggnad av Väg 600 i Uppsala kommun, Uppsala län, 2021-06-15.
 • Granskningsyttrande över detaljplan för del av Studentkåren 4 m.fl. i Lunds kommun, 2021-06-09.
 • Yttrande ombyggnation 70 kV kraftledning mellan Måby och Arlanda i Sigtuna kommun, Stockholms län, 2021-06-07.
 • Samrådsyttrande om detaljplan för stadsdelsutveckling på del av Väster 1:1 m.fl. (Grävlingen) i Jönköpings kommun, 2021-05-26.
 • Granskningsyttrande avseende Norrbotniabanan, delen mellan Dåva-Gryssjön i Umeå kommun, 2021-05-26.
 • Samrådsyttrande över detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala. 2021-05-26.
 • Granskningsyttrande över vägplan för anläggning av väg 1613, Skogsdala-Esperöd, delen Esperödsallén i Simrishamns kommun, Skåne län. 2021-05-25.
 • Granskningsyttrande av detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1, del av Kiruna 1:310 i Kiruna kommun, Norrbottens län, 2021-05-10.
 • Granskningsyttrande av detaljplan för del av Tuolluvaara 1:16 i Kiruna kommun, Norrbottens län, 2021-05-10.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Konsthallen 15 i stadsdelen Djurgården, 2021-05-05.
 • Granskningsyttrande om förslag till detaljplan för Skytteanska skolan 1:2 i Tärnaby, Storumans kommun, Västerbottens län, 2021-04-23
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn, Simrishamns kommun, Skåne län, 2021-04-20
 • Samrådssvar om förslag till detaljplan för fastigheten Bilrutan 5, och del av fastigheten Örja 34:1, Landskrona stad, Skåne län, 2021-04-16.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Katterjåkk, del av Riksgränsen 1:6 m.fl. i Kiruna kommun, Norrbottens län, 2021-03-31.
 • Samrådsyttrande #3 över anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne län, 2021-03-10.
 • Samrådssvar om förslag till detaljplan för Skytteanska skolan 1:2 i Tärnaby, Storumans kommun, Västerbottens län, 2021-02-25.
 • Samrådssvar om förslag till detaljplan för Strängnäs 2:1, del av, och Upplaget 10, Strängnäs stad, Strängnäs kommun, Södermanlands län, 2021-02-11.
 • Samrådssvar om förslag till detaljplan för Erikslund 11 i Strängnäs stad, Strängnäs kommun, Södermanlands län, 2021-02-11.
 • Samrådssvar om förslag till detaljplan för Sjätte stadsdelen inom Arlandastad omfattande del av fastigheten Norslunda 50:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län, 2021-02-11.
 • Samrådsyttrande nybyggnation av gång- och cykelbana längs väg 641 från Hemvägen i
  Sannahed – Ralavägen S i Kumla och Hallsberg kommun, Örebro län, 2021-01-20.
 • Samrådsyttrande nätkoncession för planerad 130 kV luftledning, Odensala Väst-Måby, Sigtuna
  kommun, Stockholms län, 2021-01-27. 
 • Yttrande för planeringsbesked hos Länsstyrelsen gällande detaljplan för bostäder m.m. vid Skanstorget i Göteborg, 2020-12-16.
 • Yttrande om Vattenfalls fortsatta användning av befintlig kraftledning Håtuna- Sigtuna, 2020-11-16.
 • Granskningsyttrande över detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26 m.fl. i centrum, Landskrona stad, 2020-06-21.
 • Samrådsyttrande över detaljplan för vattenland i Rosersberg, 2020-05-27.
 • Samrådsyttrande över anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne län, 2020-03-16.
 • Granskningsyttrande över ändring av detaljplanerna 4429 och 4489 vid Universeum och Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden i Göteborgs stad, 2020-02-26.
 • Samrådsyttrande över detaljplan för del av Slottsplatsen 27 och Slottsplatsen 26, Landskrona stad, 2019-11-29.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Gamla stan 1:30 i Stockholms stad, 2019-11-20.
 • Granskningsyttrande 2 över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl., Djurgården, Stockholms stad, 2019-10-16.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Stora Ornäs 1:52 i Borlänge kommun, 2019-10-09.
 • Samrådsyttrande över ändring av detaljplanerna vid Universeum och Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden i Göteborgs stad, 2019-10-09.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1.1 m.fl., kulturbebyggelse och bostäder i Kiruna kommun, 2019-03-12.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Kurravaaravägen, del av Jägarskolan 8:3, nya bostäder Kiruna kommun, 2019-03-12:
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Vanäs 1:9, södra Hedenområdet i Karlsborgs kommun, 2019-02-25.
 • Samrådsyttrande över program för detaljplan för Konsthallen 15 i stadsdelen Djurgården, Stockholms stad, 2019-01-28.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Vanäs 1:9, södra Hedenområdet i Karlsborgs kommun,
  2019-01-14.
 • Granskningsyttrande nr 2 över förslag till detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun, 2019-01-17.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Marsliden 1:3 Marsliden i Vilhelmina kommun, 2019-01-07.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 9, Alkärrsdepån m.m i stadsdelen Djurgården i Stockholms stad, 2018-12-06.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl., Gröna Lund, i stadsdelen Djurgården i Stockholms stad, 2018-12-06.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 m.fl. i Kiruna kommun, 2018-11-15.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Kurravaaravägen, del av Jägarskolan 8:3, i Kiruna kommun, 2018-11-12.
 • Samråd över förslag till upphävande av del av byggnadsplan för Jokks by i Överkalix kommun fastställd 1961-05-17, 2018-11-09.
 • Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun, 2018-11-09.
 • Samrådsyttrande över på Skeppsholmsviken 9, Alkärrsdepån, S-Dp 2017-09424, 2018-08-31.
 • Samrådsyttrande över Båstad ÖP, 2018-07-31.
 • Yttrande över förslag till detaljplan för ny väganslutning Lokstallet, E10, i Kiruna, 2018-08-20.
 • Yttrande över förslag till vägplan för anläggning av E10 i Kiruna, 2018-06-11.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Rollsbo Västerhöjd i Kungälvs kommun, 2018-04-26.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen, Vasastaden, Stockholms stad, 2018-04-04.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för volymhandel och centrum i Kiruna, 2018-01-17.
 • Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Götaland 5 m.fl. i Jönköpings kommun, 2017-12-21.
 • Yttrande över samråd av förslag till detaljplan för del av fastigheterna Östermalm 3:62 och Östermalm 2:117, Strandvägskajen, 2016-08-29.
 • SFV:s granskningsyttrande över planprogram för del av Vadstena 4:44, 2017-02-24.
 • SFV:s granskningsyttrande över förslag till områdesbestämmelser för område söder om Österlenvägen samt tre byar i Ystad kommun, 2017-12-08.