Välkommen till våra historiska besöksmål

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar på uppdrag av regeringen fler än 3 000 fastigheter i Sverige och utomlands. Av dessa är mer än 200 platser unika och historiska besöksmål som finns runt om i landet. Allt detta ägs tillsammans av oss som bor i Sverige.

Som besökare

Bland våra besöksmål finner du ståtliga slott, imponerande fästningar, vackra ruiner, lärorika museer, isolerade fyrplatser, fantasieggande fornminnen, grönskande parker och spännande militära anläggningar. De speglar alla en del av Sveriges historia, kultur och oss som har levt och lever här. Därtill förvaltar SFV stora mängder mark och skog samt 1 700 kronoholmar för alla som uppskattar friluftsliv och rekreation i natursköna miljöer.

På de flesta av våra besöksmål har vi hyresgäster som hälsar dig som gäst välkommen. De förmedlar platsens historia, erbjuder en mångfald av upplevelser och ser till att du får en angenäm vistelse. I en del kulturmiljöer får du uppleva dess historia och atmosfär på egen hand. Oavsett vilket så kan vi utlova ung som gammal roliga besök i autentiska och fascinerande miljöer.

Upptäck en del av våra kända och okända besöksmål här - välkommen!

Som hyresgäst

SFV är besöksnäringens största fastighetsägare. Vi har en viktig roll i svensk kultur- och naturturism. SFV driver ingen publik verksamhet utan istället hyr vi ut hela eller delar av våra besöksmål till företag, föreningar och offentliga aktörer som kan erbjuda våra besökare, för platsen lämpliga upplevelser.

Tillsammans med våra hyresgäster strävar vi efter att utveckla de förutsättningar som krävs för att våra besöksmål ska vara attraktiva och konkurrenskraftiga. Eftersom fastigheterna är en del av vårt gemensamma kulturarv förutsätter vi att våra hyresgäster vårdar och utvecklar platsens kärnvärden samt erbjuder våra besökare gott värdskap, hög tillgänglighet och en god upplevd kvalitet. Vi välkomnar hållbara verksamheter, sund affärsmässighet och nära samverkan mellan våra besöksmål.

Det är angeläget att våra kulturmiljöer även attraherar barn och ungdomar samt utländska besökare. Då våra kulturfastigheter kostar stora pengar att bevara så är de delvis beroende av hyresintäkter. Vi tillämpar därför marknadsmässiga hyror där det är möjligt.

Flygfoto av Borgholms slotts-ruin. Kväll. Ena änden av borg-gården upptas av en stor scen. Starka strål-kastare lyser upp publiken.

Konsert på Borgholms slottsruins innergård. Foto: Per Nelander

Kontakta oss

Ser du precis som vi, alla de värden som finns i att driva publik verksamhet i en unik kulturmiljö där platsens historia och atmosfär är som gjord för att skapa goda upplevelser i? Vill du diskutera ett affärskoncept? Eller har en idé som kan passa för flera av våra besöksmål? Hör av dig till våra affärsutvecklare på besok@sfv.se. Vi berättar gärna om vilka möjligheter som finns.

Vet du redan i vilket besöksmål du vill bedriva din verksamhet så kontakta i första hand ansvarig förvaltare som du når via vår växel på 010 478 70 00, eller så kan du mejla besok@sfv.se så hjälper vi dig att få kontakt.

Är du intresserad av att korttidshyra våra kulturfastigheter för exempelvis filmning, fotografering eller evenemang så finns mer information om det på vår sida för tillfälliga upplåtelser.

Som värdkommun

SFV:s historiska besöksmål utgör ofta ett viktigt nav i den lokala och regionala besöksnäringen. Vanligen lockar de många besökare till sin destination. Dessutom tillför våra kultur- och naturmiljöer en rad andra positiva effekter för närboende, företag och föreningsliv inom flertalet samhällsområden.

Våra kulturfastigheter kostar mycket pengar att bevara, förvalta och utveckla. För att SFV ska ha förutsättningar att utveckla ett besöksmål, välkomnas därför ett långsiktigt engagemang och en delaktighet hos värdkommunen. Med en gemensam målbild och ett hållbart samarbete kan vi tillsammans se till att besöksmålet främjar kommunens behov och utveckling.

Vi har idag ett väl fungerande samarbete med ett flertal värdkommuner och destinationer. Kontakta gärna SFV:s affärsutvecklare som kan berätta mer om de samhällseffekter våra historiska besöksmål och landets kulturarv tillför och kan tillföra din kommun och region.

Besökare lyssnar på en guide bland de rekonstruerade husen i Eketorps fornborg.

En guidad tur i Eketorps fornborg på Öland. Foto: Maddoc photography AB/Mattias Johansson

Som samarbetspartner

SFV arbetar för att bidra till en hållbar besöksnäring och ökad tillväxt i landets kultur- och naturturism. Vi samverkar med en lång rad lokala, regional, nationella och internationella aktörer.

SFV ingår i Besöksnäringens myndighetsgrupp som är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Vi är även associerad medlem i Sveriges museer och föreningen Svenskt kulturarv. Därutöver samarbetar vi med högskolor och ett flertal andra offentliga och privata branschaktörer. Kring många av våra besöksmål finns vänföreningar och ideella aktörer som gör värdefulla insatser.

Kontakta gärna SFV:s affärsutvecklare för mer information om olika samarbeten.

SFV:s affärs- och besöksmålsutveckling

Förvaltning och utveckling av SFV:s besöksmål sköts av respektive fastighetsförvaltare. De sluter avtal med nya hyresgäster och ansvarar för besöksmålens utveckling i samverkan med hyresgäster och andra berörda aktörer. Till sin hjälp har förvaltarna specialister inom bland annat affärsutveckling, kultur- och naturmiljö, kommunikation och fastighetsrätt.

SFV:s affärsutvecklare bistår förvaltarna med branschkunskap, analys av besöksmålens affärsmässiga potential och beslutsunderlag. I vissa fall deltar även affärsutvecklaren aktivt i arbetet med att utveckla ett besöksmål.

SFV:s affärsutvecklare arbetar dessutom med myndighetens övergripande affärsutveckling genom att identifiera samt utveckla befintliga och potentiella resursområden och affärsmöjligheter. De hanterar även SFV:s kontakt mot besöksnäringen och dess aktörer.

Vill du prata besöksmålsutveckling? Kontakta mig:

Salsta slott, Uppsala. Ljusgul byggnad i tre våningar med två små fristående flyglar. Höst.

Behöver du hyra ett slott till en filminspelning?

Är du intresserad av att korttidshyra våra kulturfastigheter för exempelvis filmning, fotografering eller evenemang så finns mer information om det på vår sida för korttidsuthyrningar. 

Våra besöksmål

Statens fastighetsverk förvaltar över 200 besöksmål. Upptäck dem här!

Sök fastighet