Tillgänglighet

I Statens fastighetsverks (SFV:s) verksamhetsidé ingår att öka den publika tillgängligheten i våra kulturbyggnader och kulturmiljöer. I vårt kulturarv finns byggnader och miljöer som skapades i en tid då man inte tänkte på att de skulle vara tillgängliga för människor med nedsatt funktionsförmåga. 

Tillgängligheten ska öka för alla medborgare

Attityder förändras över tid och det skapar nya krav på samhället. Dels ska tillgängligheten öka för alla medborgare genom ökat öppethållande och kreativt levandegörande, dels ska den fysiska tillgängligheten för funktionshindrade öka. Informationen om SFV:s verksamhet och fastigheter finns också tillgänglig genom SFV:s webbplats.

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheter som vi förvaltar ska vara tillgängliga för alla besökare och anställda med funktionshinder så långt det är praktiskt möjligt, samt att möjliggöra för personer med funktionshinder att arbeta inom alla delar av verket. SFV ska uppmuntra hyresgäster till att genomföra goda fysiska och kommunikativa lösningar. Vi har även målet att vara ett föredöme i fråga om tillgänglighet för andra som äger eller förvaltar historiska byggnader och miljöer.

SFV betraktar åtgärder för förbättrad tillgänglighet som ett värdigt tillägg till kulturarvet från vår tid och ett uttryck för en humanistisk och demokratisk människosyn. Arbetet ska ske med metoder som medger ett avvägt samspel mellan tillgänglighet och tillvaratagande av kulturvärdena. Åtgärder ska utföras med en kvalitet på formgivning, material och utförande som är i paritet med den åtgärdade byggnaden/anläggningen och med förväntad varaktighet som är lika med behovet. Provisorier ska tillgripas undantagsvis som ett led i en utvecklingsprocess och vara tidsbegränsade.

Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer

I publikationen Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer finns tips och råd om hur statliga byggherrar och myndigheter kan arbeta med tillgänglighet. Den visar på tillgänglighet för alla genom värdigt utformade fysiska lösningar i kulturhistoriska byggnader och miljöer. Den har tagits fram av Samverkansforum för statliga byggherrar och forvaltare.

Publikationen Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer finns att läsa på issuu.

Vill du prata med oss om tillgänglighet i kulturmiljöer, kontakta mig:

Några exempel på tillgängliga entréer

Drottningholms slottsteater, Uppsala universitet och Hotell Skeppsholmen - vad har de gemensamt? Jo, de har värdiga entréer in till sina verksamheter.

Nu kan alla komma in till Drottningholms slottsteater

Drottningholms slottsteater har sedan sommaren 2016 en ny värdig entré in till den gamla 1700-talsbyggnaden. Nu kan fler ta del av den unika miljön som Gustav III lät skapa ute på Drottningholm. Den mycket diskreta rampen stör inte den annars så strama fasaden.

Drottningholms slottsteater. En ljus klassicistisk byggnad i souterräng. Sommarkväll.

Drottningholms slottsteater med ny tillgänglig ramp vid entrén. Foto: Åke Eson Lindman

Hotel Skeppsholmen och hissen som inte syns

Hotel Skeppsholmen har med sin tillgänglighetslösning, en nästintill osynlig hiss vid entrétrappan uppmärksammats i många år, både i media och med priser. Framförallt gör denna lösning den härliga miljön ute på Skeppsholmen tillgänglig för alla som behöver komma in med fordon på hjul. På några sekunder förvandlas den till synes helt vanliga stentrappan till en hissplatta. Det är snyggt och funktionellt. Konceptet har också tagits till katedralen Notre Dame i Paris.

Rullstolshiss i trappa på hotell Skeppsholmen, Långa raden.

Lyftplattformen på Hotell Skeppsholmen, Boställshusen, är en nästintill osynlig hiss vid entrétrappan. Foto: Nina Broberg

Uppsala universitets tillgängliga entré

Uppsala universitet renoverades 2016-17. Efter en genomgripande men varsam restaurering möter Uppsalas studenter en modern undervisningsmiljö med högre tillgänglighet, bättre akustik och inomhusklimat samt en moderniserad inredning med belysning och teknik som lever upp till dagens krav. Den största tillgänglighetsanpassningen är en fullt tillgänglighetsanpassad entré mot Övre Slottsgatan med tillhörande parkering, ramp och en hiss som är lätt att nå. Parallellt med hänvisningsskyltar och digitala informationsstationer har husarkitekten interiört också arbetat mycket med belysningen i taket, känslan ska vara lite av en ljusdusch, att du via det varma ljuset ska ledas rätt utan att reflektera över det.

Universitetshuset, Uppsala. Klassicistisk byggnad i sten och ljusbrun puts.

Universitetshuset i Uppsala har en tillgänglig entré på baksidan av huset. Foto: Jeanette Hägglund