Stipendier och fonder

Visste du att vi erbjuder stipendier för din utveckling inom byggnadskonsten?

Statens fastighetsverk ska för statens räkning förvalta bland annat Stiftelsen Helgo Zetterwalls fond och Stiftelsen von Rothsteins donationsfond enligt förordning (2011:1496). 

Helgo Zettervalls fond

Från Helgo Zettervalls fond har medel ställts till Statens fastighetsverks förfogande i syfte att främja den svenska byggnadskonstens utveckling. Läs mer om vad Helgo Zettervalls fond är.

  • Fonden ger också bidrag till behövande arkitekter och efterlevande.
  • Fonden delar ut stipendier för utbildning-, forskning- och utvecklingsprojekt inom arkitekturens område.
  • Fonden delar ut Helgopriset vart fjärde år och är med prissumman 150 000 kr Sveriges största arkitekturpris.

Stiftelsen von Rothsteins donationsfond

Stiftelsen von Rothsteins donationsfond delar ut resestipendier för studier utomlands. Sökande ska vara anställd vid Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk eller länsstyrelserna. 

Läs mer

Bidrag ur Stiftelsen Helgo Zettervalls fond

Fonden lämnar ekonomiskt bidrag till svenska högskoleutbildade arkitekter som på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp. Arkitekten ska vara svensk medborgare och ha fått utbildning eller arbetat i Sverige under minst fem år. Bidrag lämnas även till hjälpbehövande änkor/änklingar och efterlevande minderåriga barn efter arkitekter med nämnda kriterier.

Helgopriset

Statens fastighetsverks arkitekturpris Helgopriset delas ut med några års mellanrum till en arkitektoniskt förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad och/eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk, där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde. Helgopriset är Sveriges största arkitekturpris sett till prissumman på 150 000 kronor. Den senaste vinnaren är Kulturhuset i Stockholm 2023 och de prisade arkitekterna var Per Ahrbom och Pernilla Remröd, Ahrbom & Partner.

Stipendier ur Stiftelsen Helgo Zettervalls fond

Statens fastighetsverk disponerar en del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond "till främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling". Stipendier delas årligen ut för utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktiskt verksam kan söka.

Stiftelsen von Rothsteins donationsfond

Resestipendier för studier utomlands från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond - för din personliga utveckling inom byggnadskonsten. Ansökningstiden är mellan den 13 december 2023 och 29 mars 2024.