Handlingsplan för klimatanpassning

Sedan 2018 har SFV i uppdrag att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning, liksom flera andra myndigheter. Där ingår också att göra en klimat- och sårbarhetsanalys.

Handlingsplanen är en del av SFV:s arbete i att stödja det nationella klimatanpassningsmålet. Det ska i sin tur säkerställa att Sverige bidrar till målen i Agenda 2030. Genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter ska Sverige utvecklas till ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar.

Uppdaterad handlingsplan

I början av 2024 uppdaterade vi på SFV vår klimat- och sårbarhetsanalys inklusive handlingsplan. Huvudaktiviteten förstärkt beredskap har lagts till i handlingsplanen. Förstärkt beredskap handlar om SFV:s beredskap för att kunna hantera framtida extrema klimathändelser.

Den uppdaterade versionen är något förkortad i jämförelse med versionen från 2020. Informationen gällande klimatförändringarnas påverkan på markförvaltningen, jord och skog är utökad. 

Här kan du läsa SFV:s handlingsplan för klimatanpassning​

Ett exempel på hur SFV arbetar praktiskt utifrån handlingsplanen är Ornässtugan i Dalarna. Läs mer om det arbetet här nedan.

Det röda Ornäsloftet ligger uppe på en höjd mot en blå himmel och snötäckt mark.

Om klimathotet på Ornässtugan

Ornässtugan som förvaltas av Statens fastighetsverk och har stått på en udde i Ösjön, nära Dalälven sedan början av 1500-talet. Fastigheten är i centrum i en universitetsuppsats: Ornässtugan – en undersökning av dess nedbrytningsprocesser och framtida hot, som belyser fastigheten ur ett klimatanpassningsperspektiv med hjälp av det metodstöd SFV varit med att ta fram.