Sedan 2019 har Statens fastighetsverk renoverat kvarteret Rosenbad. I augusti 2023 färdigställdes projektet och lämnades över till hyresgästen Regeringskansliet.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1895-1900. I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts i byggnaden och det fanns ett stort behov av en genomgripande renovering.

Vid förra sekelskiftet var kvarteren kring Rosenbad Stockholms finanscentrum som utgjordes av flera bankpalats. I det som idag är Rosenbad fanns tre pampiga bankpalats; Stockholms Stads Sparbank, Skånebanken och Nordiska Kreditbanken. I den fjärde byggnaden, AB Rosenbad, fanns paradlägenheter och innekrogen Rosenbad. Staten köpte hela kvarteret i slutet på 1970-talet och en större ombyggnad var färdigställd 1981 då Regeringskansliet flyttade in. Därefter har endast löpande underhålls gjorts.

 

SFV:s projektchef Håkan Andersson berättar om projekt Rosenbad.

Vårt mål har varit att anpassa byggnaderna för att kunna möta de krav på funktionalitet, lagkrav och säkerhet som krävs i Regeringskansliet idag och samtidigt värna om Rosenbads kulturhistoriska värden.

Ingrid Eiken, generaldirektör Statens fastighetsverk

Omfattande renovering 2019-2023

Efter 40 år var Rosenbad i stort behov av upprustning. Byggnadens installationer hade uppnått sin livslängd och behövde förnyas. Nya system för vvs, el och data har installerats i den 28 500 kvadratmeter stora fastigheten. 

Den största förändringen är att ett nytt, centralt trapphus har byggts och att hissarna har renoverats för att förbättra tillgänglighet, logistik och orienterbarhet. Dessutom har fasader och tak, innergårdarna samt fönster och ytskikt renoverats. Just nu pågår också återställandet av Rosenbadsparken.

Genom renoveringen erbjuds hyresgästen Regeringskansliet funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. 

Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning. 

400 kontorsplatser och andra siffror

I byggnaden finns kontorsrum, mötesrum, pressrum och ytor för representation. De nya kontorsrummen är enkla och funktionella medan de forna bankhallarna och det som ursprungligen var restaurang, har förvandlats till entréhallar och representativa ytor för mingel och möten.

  • Antal ton rivningsmassor 19 805

  • Antal meter borrade geoenergihål 5 700

  • Minskad energianvändning 30%

  • Antal rum 1 000

  • Antal dörrar 1 500

  • Antal meter korridor 1 700

  • Antal armaturer 7 575

  • Antal eluttag 8 301

Visste du att:

2 600 personer har jobbat med ombyggnaden under 4 år

Kostnader av renoveringen

SFVs prognos är 1,975 miljarder kronor som är kostnad för byggentreprenören. Detta finansieras via den av regeringen godkända investeringsramen på 2,35 miljarder kronor. Utöver det har projektet haft övriga kostnader på 270 mnkr (prognos) som avser framförallt säkerhet under byggtiden, men också merkostnader på grund av pandemin med mera. 

Renovering av fasad och restaurering av sten

En del i projektet har varit att renovera fasaderna och restaurering av stendetaljer. Fasaden mot Rosenbadsparken och Strömgatan åtgärdades 2015 och delen mot Drottninggatan och Fredsgatan renoverades under 2022. Här finns många utsmyckningar av sandsten. Stenar som behövts nyhuggas har gjutits av och nu tillverkats de vid ett stenhuggeri i Hannover.

I filmen kan du se mer om fasadrenoveringen. 

Nu är Skånebankens yttre nyrestaurerat - här har stenhuggarna arbetat i flera år med att återställa fasaden.

Visste du att:

I projektet har byggledare, projektörer och entreprenörer lagt ner cirka 2,9 miljoner timmar.

Bilder

Vita matsalen i Rosenbad

Vita matsalen är ett konferensrum i Rosenbad. Foto: Åke Eson Lindman

Ny hiss och trapphus i Rosenbad förenklar logistiken

Nya hissar och nytt trapphus förbättrar logistiken. Foto: Åke Eson Lindman

Det så kallade Guldrummet i Rosenbad renoverades 20219-2023.

Guldfoajén är nu en lounge för pressen. . Foto: Åke Eson Lindman

Väggen i Guldfoajén

Guldrummet i Rosenbad är nu en foajé för pressen. Foto: Åke Eson Lindman

Taket i Guldfoajén där man ser färgerna i taket som de såg ut innan den renoverades.

I Guldfoajén kan man se hur väggen såg ut innan renoveringen. . Foto: Melker Dahlstrand

Bankvalv i Skånska banken med svart sten.

Bankvalvet i Skånska banken. . Foto: Åke Eson Lindman

Korridor i Rosenbad genom en dörr med mönster från en tidigare grind.

En av korridoren i Rosenbad. Mönstret kommer från en smidesgrind som tidigare fanns på en entré till Bobergs bankhall.a fanns 1976 men försvann troligen i renoveringen 1979-80 men ritningar och bilder finns, se bilaga. Foto: Åke Eson Lindman

Bankhallen i Nordiska kreditbanken

Bankhallen i Nordiska kreditbanken. Foto: Åke Eson Lindman

Entrén i Rosenbad med blå tavlor på väggen.

Entréhallen i Rosenbad med konstverket Blå himmel av Cecilia Edefalk. Foto: Åke Eson Lindman

Kontorsarbetsplats i Rosenbad.

Kontorsplats i Rosenbad. Foto: Melker Dahlstrand