Till salu

Statens fastighetsverks uppdrag är att ansvara för fastigheter som har stora kulturhistoriska värden, utgör donationer eller sådana som staten har ett särskilt ansvar för och stora markområden som under århundranden tillhört staten. Fastigheter som inte behövs för den statliga verksamheten eller berättar den statliga historien ska säljas. Undantaget är om fastigheten har särskilt högt kulturhistoriskt värde.

Varför säljer staten fastigheter?

Här kan du läsa om hanteringen av fastigheter som kan komma att säljas: vanliga frågor och svar om försäljning av fastigheter.

Relaterat

Uthyres

Statens fastighetsverk har i uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet så att kulturvärden tillvaratas. Vi strävar efter att etablera långsiktiga relationer till våra hyresgäster och önskar att hyresgästen ska se fastighetens kulturhistoriska värde som en tillgång och bidra till att bevara, utveckla och levandegöra detta. 

Tillfälliga upplåtelser

Söker du unika miljöer eller udda lokaler för filminspelningar, fotograferingar, musikevenemang och event? Kanske hittar du det du söker hos oss på Statens fastighetsverk. Vi förvaltar slott, bergrum, fyrar, torn, fort, stall och palats över hela landet som präglade av historien har tidstypiska detaljer och en speciell atmosfär.