I Strömmens vatten speglas Ferdinand Bobergs Rosenbad. Som en symbol för nordisk arkitektur ansågs byggnaden utmanande och modern när den stod färdig 1902, kvarteret Rosenbad var fullbordat.

På 1980-talet flyttade regeringskansliet in i Rosenbad, efter en omfattande renovering under ledning av Anders Tengboms arkitektkontor.

Vid tidigare renoveringsarbete har kontrasten mellan nytt och gammalt varit skarp men under slutet av sjuttiotalet började man tänka om. Målsättningen var att hitta tillbaka till mer ursprungliga lösningar. Dörrarna återskapades efter Ferdinand Brobergs ritningar och man tog fram äldre kalkstens- och marmorgolv. När takens gamla struktur hade lagats och kompletterats gjorde man den synlig igen. Ventilationsgallren letades upp, restaurerades och återinsattes.

Ett av Rosenbads hörntorn med svenska flaggan i topp.

Foto: SFV

Renovering 2019-2023

2019 påbörjades en större renovering av byggnaden. De tekniska installationerna var slitna och det fanns ett behov att anpassa byggnaden till dagens behov. Nya system för vvs, el och data installerades i den 28 500 kvadratmeter stora fastigheten. 

Den största förändringen är att ett nytt, centralt trapphus har byggts och att hissarna har renoverats för att förbättra tillgänglighet, logistik och orienterbarhet. Dessutom renoverades fasader och tak, innergårdarna samt fönster och ytskikt.

Bad i rosor

På 1600-talet gick strandlinjen genom nuvarande kvarter Rosenbad. Här låg stadens populäraste badhus som uppfördes av badmästaren Christopher Thiels i början av 1680-talet. Badhuset erbjöd förutom vanliga bad även rosenbad. Av det fick kvarteret sitt namn Rosenbad. Rosenbad var ett livligt kvarter med en blandning av bostäder och institutioner.

På 1780-talet lät familjen Bonde uppföra det Bondeska palatset. Det blev ett i raden av den tidens omtalade privatpalats. I kvarteret låg också ett barnbördshus och från mitten av 1800-talet fanns här ett fashionabelt hotell innan den popilära krogen Tennstopet öppnade här. Palatsen dominerade läget vid Strömmen fram till förra sekelskiftet, då de revs för att ge plats åt de nuvarande byggnaderna i kvarteret.

Ritningarna gjordes av Ferdinand Boberg. Byggnaden rymde bank, kontor, paradlägenheter, café, barer och restaurangverksamhet i originella och påkostade lokaler.

Jugendstil med venetianska inslag

Beställare av Rosenbad var den nybildade Nordiska Kreditbanken som flyttade in i de två fastigheterna som ryms bakom en gemensam fasad. Ferdinand Boberg blev den svenska jugendstilens banbrytare, detta är Rosenbad ett tydligt exempel på. Fasaden är i jugendstil med venetianska inslag, den är symmetriskt uppbyggd med lekfulla inslag från de originella tornen. Rosenbads arkitektur avspeglar flera inspirationskällor: den spanska renässansen (spelet mellan slät mur och ornamentik), Venedig (restaurangens öppna loggia och placeringen vid vattnet) och Orienten (tornavslutningen).

Restaurang Rosenbad

I Bobergs byggnad fanns i början av 1900-talet restauranglokaler i bottenvåningen och festvåning en trappa upp. De övriga våningarna innehöll kontor och paradlägenheter. Här fanns den populära Restaurang Rosenbad som drevs av krogkungen Agnar Meurling och bestod av flera olika restauranger och caféer med entré från Strömgatan. Klarakvarterens tidningsfolk frotterade sig med berömdheter som Zarah Leander i restaurangens Grill-room. I stora festvåningen samlades publicistklubben.

Byggnaden är statligt byggnadsminne.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Rosenbad

Drottninggatan 1-5, Stockholm

Hitta på Google Maps