Kungliga konsthögskolan har haft verksamhet på Skeppsholmen sedan 1946 och 1995 blev Kasern III dess huvudbyggnad. Nu behöver byggnaden renoveras. 

Kungliga konsthögskolan flyttade in i Kasern III för 30 år sedan och sedan dess har mycket hänt. Skolans verksamhet har utvecklats, arbetsmiljökraven har blivit strängare och det finns ny teknik som gör att vi kan spara mycket energi.

Konsthögskolan har behov av bättre ytor för administration, undervisning och mer yta för ateljéer. Inför Konsthögskolans inflytt på 1990-talet byggdes den ursprungliga kasernen om och till, ambitionen nu är att ta vara på värdena i både äldre och nyare delar och så långt möjligt återbruka både byggdelar och inredning. När ombyggnaden är klar kommer byggnaden att kunna användas på ett klokare och mer effektivt sätt, både för undervisning och ur miljösynpunkt.

Arbetet påbörjas i maj 2024 och beräknas vara färdigt i september 2025.

I filmen berättar SFV:s projektutvecklare Vanja Knocke och Kungliga konsthögskolans prorektor Fredrik Ehlin om projektet.

Kontakt