Sveriges ambassad i Helsingfors har funnits på samma plats vid Salutorget i över 100 år och är lite av ett landmärke för både finländare och svenskar. Ambassadbyggnaden har vid flera tillfällen under historiens lopp genomgått större renoveringar. Nu är det dags igen.

Ambassadbyggnaden, som bland annat inrymmer ambassadkansli, representationsvåning och ambassadörens bostad samt personalbostäder, är i stort behov av upprustning.

Det är sättningar i grunden och därför behöver den förstärkas. Grundförstärkningen görs genom att borra håll i marken under huset och förstärka med stålpålar. Inför produktion räknar man med att det krävs 297 pålar. Utöver pålning ska golven på mark rivas och återställas som fuktsäker konstruktion, även väggarna ska säkras mot kapillär fukttransport. Dessutom ska dränering längs gatufasaden kontrolleras/läggas.

I samband med grundförstärkningen görs även en del ombyggnader för att skapa ändamålsenliga och funktionella kanslilokaler med god arbetsmiljö för UD. Tekniken byts ut och ytskikten ska renoveras. 

Vi bygger också en ny tillgänglighetsanpassad entré från passagen till gården på byggnaden och det sista steget blir att renovera fasaden.

Projektfakta

Entreprenörer:

Grundia AB ansvarar för grundförstärkningen av ambassadbyggnaden

Nordic Rakennus Oy samordnar helheten och genomför ombyggnaden

Tidplan: 

Arbetena inleds i januari 2023 och beräknas pågå i cirka två år.

Efterföljande fasadrenovering beräknas vara färdigställd under 2026.

Kontakt