Tillfälliga upplåtelser

Söker du unika miljöer eller speciella lokaler för filminspelningar, fotograferingar, musikevenemang och event? 

Inom SFV:s förvaltning finns allt från slott till koja, natur till kultur, forntid till nutid, höga fyrar till djupa bergrum, karga kuster och mörka skogar, moderna nybyggnationer och varsamt renoverade byggnader.

Alla platser är en del av Sveriges historia och framtid. De är präglade av tidstypiska detaljer och en speciell atmosfär. Många av våra hyresgäster på de över 200 besöksmålen vi förvaltar tar vant emot både stora musikarrangemang och omfattande filminspelningar.

The National Property Board offers a wide selection unique locations for hire in Sweden. Go to: locations for film, photo or events to view this information in English.

Vårt natur- och kulturarv

Många av de platser vi förvaltar omfattas av speciella regler. Tillsammans värnar vi om Sveriges viktiga natur- och kulturarv genom att respektera de regelverk som gäller och visa hänsyn till de som verkar på platsen. Det kan till exempel vara ett statligt byggnadsminne, skyddsobjekt eller fågelreservat. För att få reda på vad som gäller för just den platsen som du är intresserad av kontaktar du oss så hjälper vi dig rätt.

Ansök om tillfällig upplåtelse

Fyll i din ansökan med så mycket information du kan, och skicka till oss på locations@sfv.se.

Ansökningsformulär för filminspelning och fotografering
Ansökningsformulär för evenemang

Inne i Bohus fästning. En av stenväggarna är delvis raserad och släpper in ljus.

Bohus Fästning i Bohuslän. Foto: Åke E:son Lindman

Att skicka in en ansökan till oss är alltid kostnadsfritt. Vi kommer bedöma lämplighet och tillgänglighet. När din ansökan godkänns är nästa steg att skriva avtal om tillfällig upplåtelse.

Tänk på!

Skicka ansökan i god tid. Minst tre veckor innan upplåtelsens start rekommenderas för att vi ska hinna handlägga ditt ärende. Om ditt arrangemang äger rum under sommarmånaderna behöver vi ha din ansökan senast den 31 maj.

SFV avslår ansökningar när det finns risk att arrangemanget eller produkten inte lever upp till statens värdegrund eller att det finns risk för bestående skador på fastigheter, kultur- eller naturmiljöer.

Priser

Upplåtelseavgiften tar hänsyn till arrangemangets omfattning, syfte, målgrupp och vilken plats det gäller. Din ansökan ligger till grund för den bedömning vi gör och därför behöver vi din ansökan för att presentera en upplåtelseavgift för tänkt arrangemang.

Evenemang på offentlig plats

Har du sökt polistillstånd för ett evenemang på offentlig plats där Statens fastighetsverk är markägare? Då behöver du kontakta oss för att få markägarens tillstånd av oss. Fyll i en ansökan på samma sätt som ovan.

Har du frågor?

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på locations@sfv.se

Följ oss på Instagram

Här får du dagligen inspiration från vårt fastighetsbestånd.

Instagram

Foton från olika miljöer aktuella för tillfälliga upplåtelser

Visa bildspel

Fårösunds fästning på Gotland. Foto: SFV

Visa bildspel

Inspelning av Historien om Sverige i Kungssalen på Salsta slott utanför Uppsala. Foto: Linda Karlsberg

Visa bildspel

Ragnhildsholmen på Hisingen utanför Göteborg. Foto: Mimmi Mannheimer

Visa bildspel

Sveriges enda bevarade dubbelfyr på Nidingen i Halland. Foto: Claes Brunius, SFV

Visa bildspel

Tvättrum på Rödbergsfortet, Bodens fästning. Foto: Elisabet Hesseborn, SFV

Visa bildspel

I Garnisionssjukhuset finns bevarade köksmiljöer. Foto: SFV/Annie Andersson

Visa bildspel

Dramatiska och verkliga kulisser på Bohus Fästning i Bohuslän. . Foto: Martina Hedvall, SFV

Interiör, Oscar Fredriksborgs fästning. Hall med välvt tak. Genom två fönster strömmar ljus. Hål i muren efter bjälkar som burit upp ett golv.

Fästningen Oscar-Fredriksborg med sitt härliga ljusinsläpp. Foto: Josefin Volkert

Interiör, Karlsvärds fästning. Korridor genom logement med vånings-sängar.

I Karlsvärds fästningsruin finns sängarna kvar från när fästningen var i bruk. Foto: SFV/Josefin Volkert

Visa bildspel

Natur som hänför vid Saxån i Jämtland. Visste du att SFV förvaltar 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta? . Foto: Stefan Ångström, SFV

Inne i havremagasinet på bottenplan där alla takbjälkar stöttar taket och rören med spannmål som sticker ner.

I den gamla havredepån som skulle förse regementet med 1 500-2000 ton foder till hästarna är i dag det enda av de fyra militära havremagasin som byggdes i Sverige som fortfarande är intakt. . Foto: Melker Dahlstrand

Förfallen del av Fårösunds fästning.

Norra batteriet vid Fårösunds fästning kan hyras ut till exempelvis en filminspelning. Foto: SFV/Josefin Volkert

Visa bildspel

Korridorerna är långa i det gamla Garnisionssjukhuset. Foto: SFV/Annie Andersson

Visa bildspel

Ljusinsläppet är magiskt en sen eftermiddag i Garnisionssjukhuset. Foto: SFV/Annie Andersson

Visa bildspel

I det gamla Garnisionssjukhuset som står tomt har tiden stannat. Foto: SFV/Annie Andersson

Havret transporterades upp och ner mellan olika bingar gennom maskineriet som bestod av roterande skovlar.

Havret transporterades upp och ner mellan olika bingar gennom maskineriet som bestod av roterande skovlar. Foto: Melker Dahlstrand

Salsta slott, Uppsala. Ljusgul byggnad i tre våningar med två små fristående flyglar. Höst.

Salsta slott utanför Uppsala kan man hyra för kortare upplåtelser. Foto: Sven Tideman

Visa bildspel

Inspelning av Historien om Sverige i Bröllopssalen på Vadstena slott. Foto: Elisabet Hesseborn, SFV