Kulturvärden

Skånebankens stora hall med fantastiska väggar i vit och röd marmor har blivit träffpunkt och mötesplats.

De gamla bankpalatsens arkitektur har varit viktig att bevara. I nya Rosenbad finns många exempel på detta; Skånebankens stora hall med fantastiska väggar i vit och röd marmor har blivit träffpunkt och mötesplats. Foto: Åke E:son Lindman

Makt med prakt

Efter fyra år och närmare tre miljoner arbetstimmar är kvarteret Rosenbad nyrenoverat och Regeringskansliet har flyttat tillbaka. Utan att tumma på de kulturhistoriska värdena har de forna bankpalatsen blivit mer funktionella och anpassats till moderna lagkrav och krav på säkerhet.

De fyra huskropparna invid Strömmen som utgör kvarteret Rosenbad i centrala Stockholm är totalt 28 500 kvadratmeter och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Vid förra sekelskiftet var detta Stockholms finanscentrum som utgjordes av tre bankpalats: Stockholms Stads Sparbank, Skånebanken och Nordiska Kreditbanken. I den fjärde byggnaden, AB Rosenbad, fanns lägenheter och restauranger.

Rosenbad

Sveriges mest mediala fasad Rosenbad har en spännande historia. Namnet kommer från den badstuga som en gång legat här. Om platser och hus kunde prata skulle det bli ett myller av berättelser om allt från blommiga hälsokurer och skånska bönder till politiker i spännande överläggningar. Foto: SFV/Magnus Reuterdahl

Entré i Rosenbad med blå tavlor kallade "Himmel" målade av Cecilia Edefalk

Konstnären Cecilia Edefalks konstverk ”Blå himmel” möter besökaren i den nya entrén. Foto: Åke E:son Lindman

Peter Wallin, fastighetsdirektör SFV

Peter Wallin, fastighetsdirektör SFV. Foto: Ida Borg

Staten köpte hela kvarteret i slutet på 1970-talet och en större ombyggnad var färdigställd 1981 då Regeringskansliet flyttade in. Därefter har endast löpande underhålls gjorts.

Hållbarhet och återbruk i alla led har varit målet när Rosenbad har rustats för framtiden.

2 600 personer har jobbat med alltifrån att minska energiförbrukningen till att renknacka storsten från SFV:s lager i ­Vallentuna. Däremot hittar man inga återvunna badkar från tiden då Rosenbad var ett badhus som erbjöd hälsobringande bad i oljor av rosor och liljor.

– Efter 40 år var Rosenbad i stort behov av upprustning. Byggnadens installationer hade uppnått sin livslängd. I hela projektet har vi strävat efter hållbarhet i alla led. Målet var redan från början att uppnå Miljöbyggnad silver för renoveringsarbetet, som startade 2019, säger Peter Wallin, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk.

Ny trapp- och hisshall i Rosenbad

Det nya, centrala trapphuset med nya hissar som förbättrar tillgänglighet, logistik och orienterbarhet. Foto: Åke E:son Lindman

Trapphus i Rosenbad

Den nya trappan med lädervirade räcken och vacker ljusutsmyckning. Foto: Åke E:son Lindman

Den största förändringen i nya Rosenbad är att ett nytt, centralt trapphus har byggts för att förbättra tillgänglighet, logistik och orienterbarhet.

Klimatanläggning och ventilation har moderniserats och nya system för värme och kyla samt ny elanläggning har installerats.

Energianvändningen beräknas minska med 30 procent efter ombyggnaden. Dessutom har fasader och tak, innergårdar samt fönster och ytskikt renoverats. Också Rosenbadsparken har återställts.

De nya kontorsrummen är enkla och funktionella, medan de tidigare bankhallarna och det som ursprungligen var restaurang har förvandlats till entré­hallar och representativa ytor för mingel och möten.

Detalj från Bella Venezia i Rosenbad

Vacker marmordetalj inne i Bella Venezia. Foto: Åke E:son Lindman

Bella Venezia i Rosenbad

Vid sekelskiftet var marmorkaféet Bella Venezia ett av de populära vattenhålen i Rosenbad. I marmorkaféet ingick också Restaurang Rosenbad med påkostade interiörer ritade av Ferdinand Boberg, The Grill Room och en festvåning. Under många år hölls pressmöten i Bella Venezia som nu är en plats för möten och mingel. Foto: Åke E:son Lindman

De gamla bankpalatsens arkitektur har varit viktig att bevara. I Statens fastighetsverks vårdprogram står att ”Rosenbad ska bevaras, vårdas och underhållas så att inga av dess exceptionella kulturhistoriska värden går förlorade”.

I nya Rosenbad finns många exempel på detta: Skånebankens stora hall med fantastiska väggar i vit och röd marmor har blivit träffpunkt och mötesplats. Ferdinand Bobergs bankhall, som tidigare var Nordiska Kreditbanken med entré från Drottninggatan, har återställts med spröjsat glastak likt originalet.

Bella Venezia var ursprungligen café och det mesta är ­original i rummet där pressmöten hölls tidigare. Nu har rummet återställts till en vacker lokal för möten och mingel. I nya Rosenbad är pressmötena i ett annat rum och journalisterna har en egen entré med ingång från Drottninggatan.

 – Det känns bra att åter vara på plats i Rosenbad. Byggnaden är nu anpassad till 2020-talets krav samtidigt som ­arkitekturen från förra sekelskiftet har tagits väl till vara. Nyrenoverade Rosenbad uppfyller våra förväntningar på en modern och funktionell arbetsplats och vi är ­väldigt nöjda, säger Henrik Holmer, förvaltningschef i Regeringskansliet.

För fler foton: dubbelklicka på någon av bilderna.

Marmor och ornamenterade tak funna under den vita färg de var övermålade med.

I det före detta bankvalvet var väggar och tak övermålade med vit färg. Det blev en stor överraskning vid restaureringen då originalet försiktigt skrapades fram Se slutresultatet i bildgalleriet nedan. Foto: Melker Dahlstrand

Fler bilder från nyrenoverade Rosenbad

Detalj av pelare i Rosenbad

Detalj från väggutsmyckning i fd Skånebankens bankhall. Foto: Åke E:son Lindman

Detalj från gammal hissvägg i Rosenbad

Hissdetalj. Foto: Åke E:son Lindman

Det som en gång var Vita matsalen i Rosenbad - nu konferensrum och matsal.

Vita matsalen - idag sammanträdesrum och matsal vid behov. Foto: Åke E:son Lindman

Historisk bild från Vita matsalen i Rosenbad

Historisk bild från Vita matsalen i Rosenbad. Foto: Stadsmuseet i Stockholm

Ferdinand Bobergs bankhall, tidigare Nordiska Kreditbanken.

Ferdinand Bobergs bankhall, tidigare Nordiska Kreditbanken med entré från Drottninggatan, har återställts likt originalet. Foto: Åke E:son Lindman

Gästmatsal i ROsenbad

Gästmatsalarna i Rosenbad har fått en uppfräschning men möblemanget är i stort sett detsamma. Foto: Åke E:son Lindman

Detalj från trappa i Rosenbad

Trappan upp till gästmatsalarna har fått ett nytillverkat räcke i ek, krönt av lejonhuvuden. Foto: Åke E:son Lindman

Väggdetalj från Guldrummet i Rosenbad

Guldrummet är en del av restaurang Rosenbad som ritades av Ferdinand Boberg. Stuckornamenten på bilden är väldigt tidstypiska. I stort sett varje platta har en individuell utformning och beskriver väl jugendtidens estetiska ideal. Foto: Åke E:son Lindman

Hissbord för ökad tillgänglighet till Rosenbad

I entrén till guldrummet - som nu används som presslounge - finns en hiss som underlättar tillgängligheten till byggnaden. Foto: Åke Eson Lindman

Exempel på kontorsrum i Rosenbad

Ett kontorsrum i Rosenbad. Enkelt, funktionellt och utan krusiduller. Foto: Melker Dahlstrand

Ett exempel på Ferdinand Bobergs utsmyckning i Rosenbad.

Ett exempel på Ferdinand Bobergs utsmyckning i Rosenbad med "extra allt". Foto: Åke E.son Lindman