Operabyggnadens fasader och tak är i stort behov av renovering och nu pågår ett stort underhållsarbete med dessa. 

Slitage och skador har ökat med tiden så det finns ett behov av att åtgärda fasaderna och taket. Fasadens skick är inte säker och det finns risk för att sten faller ner på gator och terrasser. Den senaste fasadrenovering ska ha genomförts 1963 och en rengöring 1989.

I projektet säkrar vi Operans fasader med dess figurer och skulpterad dekor från att falla sönder ytterligare och tillvaratar konstnärliga, arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Arbetet genomförs på ett energieffektivt sätt både vad gäller påverkan på klimat och miljö samt kostnader. Skadade stenar tas ned och ersättas med nya. Putsen kommer också att renoveras och omfärgas. Plåten på takens byts ut och tilläggsisoleras.

Tidplan

Projektet genomförs etappvis och första etappen pågår från maj 2023 till november 2024. Hela renoveringen beräknas pågå till slutet av 2026. 

Nu pågår etapp 1 av renoveringen av Operans tak och fasad. Arbetet pågår mot Strömgatan. 

Under sommaren monterades byggnadsställningen. Allmänheten kan gå under ställning längs Strömgatan och bodetablering står på Jakobs torg. Under september startar bullrande arbeten med demontering av sten. 

Pågående arbeten:

  • Stenkonserveringsarbeten
  • Demontering och montering av ny sten
  • Putsarbeten
  • Plåtarbeten tak
  • Målningsarbeten
  • Renovering av fönster, görs på annan plats.

Kontakt