Nu bygger SFV om Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum i centrala Uppsala. 

Gustavianum, Uppsala univeristetsmuseum byggdes redan under 1600-talet, men museiverksamheten är äldre än så. Nu är museet stängt för ombyggnad.

Museet har länge haft behov av bättre inomhusklimat för att samlingarna ska må bra. I samlingarna finns unika föremål, allt från vikingasvärd och konst till det välkända Augsburgska konstskåpet. 2015 påbörjade SFV en utredning för att förbättra byggnadens klimat, tillgänglighet och säkerhet. 2020 gjordes en programhandling och under hösten 2022 startade ombyggnaden. Byggarbetena beräknas bli klara under våren 2024. Därefter kan museet bygga utställningar. När det åter kan öppna är ännu inte bestämt. 

I projektet ingår att

  • förbättra inomhusklimatet så att föremål och inventarier mår bra 
  • förbättra tillgängligheten: bygga en ny entré från parken 
  • förbättra brandskyddet: säkerställa att krav på utrymningsvägar uppfylls med hänsyn till verksamhet och antal personer.
  • Uppdatering av brandlarm för att säkerställa krav på brandskydd.
  • förbättra säkerheten

Kontakt