Vi bygger nu en ny permanent hiss vid Dramatens entrétrappa mot Nybroplan, för att förbättra tillgängligheten. 

Under 2023 förbättrar vi tillgängligheten vid Dramatens entré mot Nybroplan. Nu ska det bli möjligt att ta sig med hiss från gatunivån till parkett. 

Vid Nybroplan gör vi flera åtgärder. Dels jämnar vi ut nivåskillnader i marken så att lutningen blir mindre, och så bygger vi en lyftplattform från gatan till entréhallen. Det är en snillrik hiss som bara syns när den används, annars är den dold i marken. Hissen är en så kallad hydraulhiss. Den tillfälliga hissen tas bort, och istället bygger vi en ny hiss på samma plats. 

Under våren påbörjas markarbeten framför Dramatens entré så att de idag lutande marknivåerna blir jämnare och plattare för bättre tillgänglighet. Två trappsteg läggs till cirka två meter utanför den befintliga trappen. En ledstång placeras symmetriskt på båda sidor om trappen för att underlätta för personer som har svårt att gå. Markarbetena sker i två etapper för att inte påverka Dramatens verksamhet i större utsträckning.

Arbetet påbörjas i mars 2023. Under hösten kommer den nya hissen att monteras och marken att åtgärdas. Under arbetets gång hänvisas rullstolsburna till en tillfällig entré från Nybrogatan. 

Markytan vid Dramatens entré vid Nybroplan.

Dramatens entré vid Nybroplan med lyftbord och markbeläggning. Illustratör: Ahrbom och Partner

Kontakt