Havsfiskelaboratoriet (tidigare en del av Fiskeriverket) har bedrivit verksamhet i Lysekil sedan 1929. Under de senast 10 åren har verksamheten vuxit från ett 40-tal medarbetare till idag över 80. Fastigheten som verksamheten bedrivs inom behöver nu anpassas efter det ökade behovet av framför allt kontor, laboratorium, mötesrum, och gemensamhetsutrymmen.

Visa bildspel

Betongplatta och källarväggar av betong gjöts i juni 2023.

Ombyggnadsarbeten 2023-2024

Nu pågår arbetet med att bygga om lokalerna. Arbetena startade i mars 2023 och kommer att pågå under cirka ett år. Under byggtiden kan det under perioder förekomma olägenheter för närliggande omgivning i form av upplevt buller, byggtransporter och trängsel. Det är Statens fastighetsverk som är ansvariga för arbetena och PEAB är entreprenör som genomför åtgärderna på plats.

Projektfakta

Tidplan 2023

Juni-juli

Rivning invändigt i de delar som ska byggas om.
Gjutning av plattor för ombyggnadsarbeten. 
Gjutning av källarväggar. 

Mars

Under mars påbörjas byggetableringen. Staket, bodar och containrar kommer att sättas upp. Därefter påbörjar vi rivningsarbeten. Det är en del av av byggnaden som ska rivas. Arbetet medför en del buller och eventuellt damm. 

 

I och med ombyggnaden utökas kontorsytorna. Gavlarna o kontorsdelen förlängs på ett diskret sätt för att inte sticka ut från den befintliga byggnaden. Den inglasade passagen mellan kontorsdelen och laboratoriedelen kommer att breddas åt båda håll. Här blir det också plats för WC och nya gemensamhetsytor.

Delen som vetter mot havet kommer att få gjutna betongväggar i nederkant, upp till kanten för stengrunden på den befintliga byggnaden. Betongen hjälper till att förstärka erosionsskyddet, byggnaden ligger fyra meter från havskanten och de salta vindarna tär på det mesta.

Den befintliga huskroppen som byggs om har en stabil trästomme som ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Ombyggnader under årens lopp har lett till en höjdskillnad i bjälklagen. Det åtgärdas också under ombyggnaden, vi tar upp ojämnheter så långt det är möjligt.

Byggarbeten

Arbetstiderna på bygget är 06.45-16.00. Vi arbetar för att minimera störningar för kringliggande verksamheter och boende.

Har du frågor om vad som händer på bygget, vänligen kontakta hakan.svensson@tyrens.se  telefon 010 452 36 86.

Entreprenörer och konsulter

Byggherre: Statens fastighetsverk

Hyresgäst: Sveriges Lantbruksuniversitet

Generalentreprenör: Peab AB

Projekt- och byggledning: Håkan Svensson, Tyréns

 

Kontakt