Kulturvärden

Rosenbad

Rosenbad exteriör. Foto: Åke E:son Lindman

Maktens centrum

- Rosenbad i hjärtat av Stockholm symboliserar idag regeringsmakten. Här låg en gång Stockholms finanscentrum med banker, lyxiga våningar och innerestaurangen Rosenbad. Nu renoverar Statens fastighetsverk byggnaderna.

Vid förra sekelskiftet var Rosenbad en del av Sveriges finanscentrum och de tre pampiga bankpalatsen uppförda mellan åren 1895–1904 hörde till sin tids mest påkostade, en symbol för tiden då bankpalatsen var den nya tidens slott.

Det var de tre storbankerna Stockholms Stads Sparbank (arkitekt Aron Johansson), Skånes Enskilda Bank, även kallad Skånebanken (arkitekt Gustav Wickman) och Nordiska Kreditbanken (arkitekt Ferdinand Boberg), som placerade sina nya fina huvudkontor här i centrala Stockholm.

Fasaddetalj Rosenbad

Detalj av de vackra ornamenten på Skånebankens fasad. Foto: Melker Dahlstrand

Arkitekturen har flera inspirationskällor: den spanska renässansen (spelet mellan slät mur och ornamentik), Venedig (restaurangens öppna loggia och placeringen vid vattnet) och Orienten (tornavslutningen).

Intill de ståtliga bankkontoren fulländades kvarteret med en toppmodern byggnad med utsikt över Rosenbadsparken och Strömmen, även den med Boberg som arkitekt, den svenska jugendstilens banbrytare. Byggnaden – där regeringen har haft sitt säte sedan 1981 – hade elektriska hissar, vattenklosetter och elektriskt ljus. Förutom två 13-rumslägenheter inrymdes kontor, butiker och restaurang i byggnaden.

Elisabet Jermsten, kulturmiljöspecialist vid Statens fastighetsverk

Elisabet Jermsten, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk. Foto: Magnus Fond

Dagens Rosenbad omfattar 28 500 kvadratmeter som förvaltas av Statens fastighetsverk och hyrs av regeringskansliet. Sedan 2019 omgärdas kvarteret av byggstängsel. Här bakom pågår ett omfattande renoveringsarbete.

– Ett viktigt mål med ombyggnaden är att Rosenbads roll i arkitekturhistorien bevaras och lyfts fram liksom bankbyggandet vid sekelskiftet 1900 och Rosenbad som politiskt maktcentrum, säger Elisabet Jermsten, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk.

Hon påpekar att Rosenbad är ett statligt byggnadsminne och att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde. ”Målsättningen är att Rosenbad ska bevaras, vårdas och underhållas så att inga av dess exceptionella kulturhistoriska värden går förlorade”, står det i vårdprogrammet för Rosenbad.

– Vi måste göra allt med respekt och hänsyn till det gamla och ändå värna om arbetsmiljön, ljud och ljus, brandsäkerhet och de speciella krav på säkerhet som finns i Rosenbad. Kompromisser måste till för att hitta lösningar som både tar tillvara de kulturhistoriska värdena och samtidigt uppfyller Regeringskansliets speciella krav. Men samtidigt gläds vi åt att så mycket av det gamla kan bevaras för framtiden, säger Elisabet Jermsten.

Bella Venezia - historisk bild

Bella Venezia som kafé. Foto: Stockholms stadsmuseum

Bella Venezia i Rosenbad på den tiden det användes som pressrum

När Regeringskansliet flyttade in i Rosenbad blev det forna wienercaféet Bella Venezia mötesrum för pressen. Foto: Nina Broberg

– Det gäller till exempel återställandet av Bella Venezia, där det mesta är original. Den vackra lokalen var ursprungligen café, men har senare fungerat som rum för pressmöten.

Ett annat exempel är Skånebankens stora hall som blir träffpunkt och mötesplats med fantastiska väggar i vit och röd marmor. Också Bobergs bankhall, som ska bli entré från Drottninggatan, återställs med spröjsat glastak likt originalet.

En större ombyggnad i Rosenbad utfördes i början av 1980-talet i samband med att Regeringskansliet flyttade in och sedan dess har i princip endast mindre underhållsåtgärder genomförts. När det var dags för renovering 2019 flyttade verksamheten i Rosenbad till det nyrenoverade kvarteret Björnen intill. Regeringskansliet sitter i tio kvarter som förvaltas av Statens fastighetsverk i Södra Klara.

Skånebankens bankhall - historisk bild

Skånebankens pampiga bankhall, ritad av arkitekt Gustav Wickman. Foto: Stockholms stadsmuseum

Skånebankens bankhall i Rosenbad under renoveringen 2020

Bankhallen får nytt golv och hela rummet restaureras till sin forna glans. Foto: Melker Dahlstrand

Skånebankens bankhall i Rosenbad

Skånebankens bankhall inreddes för konferenser på 90-talet med en trappavsats, så kallad gradäng. Nu har den rivits för att ta fram hela rummet. Foto: Nina Broberg

– Nu förbättras logistik och flöden, orienterbarhet och tillgänglighet. Rosenbads samtliga tekniska installationer byts ut i och med renoveringen där målet är att kunna uppnå Miljöbyggnad silver, säger Håkan R Andersson vid Statens fastighetsverk, projektchef för renoveringen av kvarteret Rosenbad.

Anpassningen av Rosenbad till 2000-talet beräknas kosta 1,4 miljarder kronor och innebär bland annat att ett nytt centralt trapphus byggs liksom nya schakt och teknikutrymmen för installation av tekniska system för VVS, el, data och belysning.

Befintliga hissar renoveras och förlängs ner till källaren. Fasader och tak renoveras, liksom fönster och ytskikt. Åtgärder för att spara energi görs och innergårdar och Rosenbadparken renoveras.

Takrestaurering Rosenbad

Skånebankens koppartak restaureras så att det fina hanterverksarbetet med många utsmyckningar kommer till sin rätt. Foto: Melker Dahlstrand

Koppardetalj

Detaljbild av restaureringen av Skånebankens vackra koppartak. Foto: Melker Dahlstrand

Högst upp i huset pågår just nu takarbeten där man byter plåt och bygger nya fläktrum. I källaren har golven sänkts för att möjliggöra plats för installationerna som behövs för en modern verksamhet. Däremellan pågår rumsbildning och installationsarbeten. Utomhus fortgår arbetet med renovering av Skånebankens fasad.

– Här ser vi exempel på hantverksskickligheten av hög klass i fasader och interiörer. Tre sinsemellan mycket olika arkitekter har skapat en variationsrik och fantasifull stenarkitektur i alla fyra byggnaderna, säger Elisabet Jermsten.

– Vår ambitionsnivå för renoveringsarbetet är hög. I rummen med skyddsbestämmelser används originalmaterial av samma kvalitet som de ursprungliga. Vi har med oss en hel del lärdomar och inspiration från renoveringen av Nationalmuseum.

Klocka på Rosenbads fasad

Hög tid för genomgripande renovering av Rosenbad. Foto: Melker Dahlstrand

Eftersom projektet är säkerhetsklassat krävs att alla som jobbar med renoveringen arbetar på plats i Statens fastighetsverks projektkontor, vilket har inneburit att närmare 100 arbetsplatser iordningställts med ändamålsenliga IT-lösningar. Det är inte tillåtet att arbeta från eget kontor eller hemifrån.

Totalt jobbar 180 yrkesarbetare i produktionen. Inom kort utökas antalet till 250. Cirka 1 200 personer i en rad olika yrkesgrupper har hittills genomgått projektets introduktionsutbildning och slussats in i projektet. Som i alla stora projekt pågår också kontinuerligt ett systematiskt riskarbete.

– En stor risk är att projektet av olika anledningar kan bli försenat. Tidplanen för projektet var ansträngd redan vid projektstart, eftersom Rosenbad måste renoveras och färdigställas för inflyttning mellan två val, säger Håkan R Andersson.

Rotundan före och under renovering

Rotundan är ett runt konferensrum som iordningställdes av inredningsarkitekt Carita Kull inför Regeringskansliets inflyttning 1979–80. Rummet i typisk 80-talsstil användes för stora möten, och tanken med det runda bordet var, likt riddarna runt runda bordet, att deltagarnas placering blev jämställd. Här finns textilkonst på väggarna och en skulptural belysning från Orrefors Glasbruk i helkristall av konstnären Sven Palmqvist. Foto: Nina Broberg/Melker Dahlstrand

Under renoveringsarbetet har projektet hittills stött på en del hinder som påverkar tidplanen. Bland annat har ett fynd av en grundmur från tidigare Bondeska palatset försenat projektet.

 

Dessutom begränsades möjligheten att ta upp transportöppningar i fasaden, vilket försvårar införsel av material och utförsel av rivningsmassor.

 

Också arbetet med säkerhetsinstallationer är mer komplicerat än planerat. Där har varit tillfälligt produktionsstopp i väntan på tillstånd från Riks­antikvarieämbetet, som SFV arbetar tätt tillsammans med i projektet.

 

Produktionstiden har förlängts sex månader och Rosenbad beräknas vara klart för överlämnande till Regeringskansliet årsskiftet 2021–2022.

 

– Men trots hindren räknar vi i dagsläget med att vi håller tidplanen, avslutar Håkan R Andersson.

Illustration av Rosenbad

Illustration av kvarteret Rosenbad. Foto: Illustration Annika Gudmundsson