Råd och erfarenheter

På Statens fastighetsverk tar vi fram många olika former av fakta som behövs i det dagliga arbetet med de kulturhistoriska fastigheter som vi förvaltar. Det kan vara allt från tekniska anvisningar för byggnadsplåt och smide till städinstruktioner för känsliga miljöer.

Skötselanvisningar för känsliga miljöer

En miljö som bär spår av historiens vingslag kräver såväl respekt som kunskap, om alltifrån storstädning, skadedjur och material. Här är tips på bland annat hur mögelangrepp bäst förhindras och hur kristallkronorna hålls skinande rena.

En borste med ljust träskaft används för att damma av en prydnadsskål.

Byggnadsmåleri

De tekniker, färg och verktyg som målaren har använt sig av har förändrats genom tiderna. Men de två huvudsakliga syftena för både invändig och utvändig målning består: att försköna och pryda och att skydda och bevara. 

Fem hyllplan med glasburkar som inenhåller olika sorters färgpigment. Burkarna står uppradade i färgskala.

Putsarbeten

Bruk har genom tiderna förändrats och använts på olika sätt – från 1100-talets feta och kalkrika bruk till cementens framfart under 1900-talet. Såväl val av färg som miljö och väderförhållande påverkar brukets hållbarhet.

En ljust putsad husvägg som skimrar lite i en lätt rosa ton. Fyra spröjsade fönster med senapsgula karmar. På fasaden syns även skuggan av en gatlampa.

Trä som byggnadsmaterial

Trä har länge varit det självklara byggnadsmaterialet i Sverige eftersom det är ett mycket skogsrikt land. Hundraårig kunskap i hur virkets kvalitet ska bedömas och hur det bäst skyddas mot exempelvis rötskador har gått i arv från generation till generation. 

En faluröd träfasad i närbild. På marken ligger snö.

Ventilation i äldre byggnader

Ventilationssystem har genom tiderna utvecklats, förändrats och förbättrats. Målet har däremot alltid varit detsamma – att skapa det perfekta inomhusklimatet.

Ett hörn av en gammal byggnad med högt i tak och stuckaturer. Till vänster en dörr med en tavla ovanför och till höger i bild ett högt spröjsat fönster med träram omringat av vita skira gardiner. Under fönstret ett element.

Byggnadsplåt och smide

De tidigare dyrbara materialen plåt och smide blev i takt med industrialiseringen billigare att ta fram, bland annat eftersom plåtslagarens och smedens verktyg delvis kom att ersättas av maskiner. Både färgsättning och utformning av dessa material har varit viktiga för den arkitektoniska gestaltningen på många av våra historiska byggnader.

Ett snett mörkt plåttak med två spetsiga kyrktorn och en kupol med svart tak och gulddetaljer. Himlen i bakgrunden är klarblå.