Vägledning för yttre ljussättning

Denna vägledning har tagits fram av SFV:s specialister inom kulturmiljö och belysning. Det enskilda objektet står alltid i relation till en helhet, därför måste varje enskild byggnads belysning ses i ett sammanhang som tar i beaktande hela stads- och landskapsrummet.

Råd och erfarenheter - vägledning för yttre ljussättning. Pdf:en är inte tillgänglighetsanpassad.