Utrymningshissar

Tips på hur man bör tänka vid planering av en utrymningshiss. Det är även mycket viktigt att samordning och möten sker mellan brandkonsult och hisskonsult samt samråd med SFV:s elspecialist och brandspecialist, så man får med alla viktiga delar för hissen ur brandsynpunkt för utrymning.

Skriften Råd och erfarenheter - utrymningshissar. Pdf:en är inte tillgänglighetsanpassad.