Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer

Tillgänglighetsåtgärder till en befintlig byggnad kräver en genomtänkt process för att byggnadens kvaliteter ska kunna tas till vara samtidigt som kraven för tillgänglighet för alla tillgodoses. Denna publikation ger råd och tips om hur tillgänglighetsarbetet kan ske. Den visar också på lösningar anpassade till olika byggnaders och miljöers förutsättningar.

Råd och erfarenheter - tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer.
Pdf:en är inte tillgänglighetsanpassad.