Tiles/golvklinker

Engelska golvkakel är ett hållbart och tåligt material samtidigt som det kräver särskild omvårdnad för att motstå oönskat slitage. Ett behov har uppkommit att utarbeta metoder som både tar hand om golven på ett varsamt sätt men även praktiskt fungerar för dagens förvaltning och den verksamhet som inryms i byggnaden.

Med anledning av detta har följande "Råd och erfarenheter" sammanställts. Den innehåller historik över materialets tillverkning och användning, skötselråd från ett antal engelska och svenska specialister samt beskrivning av ett utfört rengöringsprojekt.

Råd och erfarenheter - Tiles/golvklinker finns som ett komplement till projekteringsanvisningarna och innehåller exempel på bra lösningar, erfarenheter, vägledning samt beskrivningar av teknik i äldre byggnader. Råd och erfarenheter är inte riktlinjer (krav) utan är endast avsedda att användas som ett stöd i våra byggprojekt. Pdf:en är inte tillgänglighetsanpassad.