Parkvård i kulturmiljö

Rapporten vänder sig till er som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med parker, trädgårdar och kulturmiljöer som förvaltas av SFV. De råd och erfarenheter som redovisas här utgör inga styrande krav utan ska ses som vägledning och inspiration.

Rapporten Råd och erfarenheter - Parkvård i kulturmiljö består av tre kapitel. Pdf:en är inte tillgänglighetsanpassad.

  • Den första delen kulturlandskap i SFV:s förvaltning är en kort introduktion till olika typer av kulturlandskap som SFV förvaltar.
  • I den andra delen, förvaltning av kulturlandskap och parker, ges några olika aspekter på förvaltningen av kulturlandskap: perspektiv, förhållningssätt och verktyg.
  • Den tredje delen, parklandskapets komponenter och vård, är en sammanställning av de olika delar som kulturmiljön är uppbyggd av och vården av dessa. Det finns även en förteckning över aktuella lagar och förordningar.