Kulturvärden

Om tidningen

Här får du en chans att stiga in i miljöer som annars inte alltid är möjliga att få tillträde till. Vi skriver om spännande sevärdheter, nya projekt och historiska miljöer, om fakta och kuriosa, stort och smått. 

Läs om byggnader, parker och miljöer i vårt gemensamma kulturarv. Lär känna arkitekterna som skapat dem och de personer som förvaltar deras verk och får dem att leva vidare.

Tidningen är ett sätt att förverkliga en av Statens fastighetsverks viktigaste uppgifter - att tillgängliggöra och levandegöra de kulturfastigheter som SFV förvaltar åt svenska folket på regeringens uppdrag.

Tidningens historia

Kulturvärden skapades 1993 av SFV:s dåvarande informationschef Sven Kristiansen och Bengt Tideström vid Gumaelius annonsbyrå tillsammans med formgivaren Göran Prage. Namnet var Bengt Tideströms idé. Dels alluderar det på de kulturvärden som finns i SFV:s stora fastighetsbestånd, dels på att SFV som hyresvärd för de stora kulturinstitutionerna skulle kunna kalla sig för kulturvärden.

Det första numret kom ut 1994 och har sedan dess utkommit med fyra nummer per år. Sidantalet har över åren ökat från 20 till 40 sidor och layouten har justerats ett antal gånger och ändrats helt tre gånger.

Redaktionen

Chefredaktör för tidningen är Mia Fernlund på Statens fastighetsverk. Innehållet fastställs inför varje nummer tillsammans med redaktionen. För formen står Pompe Hedengren (Stockholm Graphics). Sedan 2016 är det produktionsbolaget Intellecta som sköter tidningsproduktionen. Kulturvärden trycks hos Norra Skåne offset i Hässleholm.

Tidningen Kulturvärden

Här får du en chans att stiga in i miljöer som annars inte alltid är möjliga att få tillträde till. Vi skriver om spännande sevärdheter, nya projekt och historiska miljöer, om fakta och kuriosa, stort och smått.

Prenumerera på tidningen Kulturvärden

Omslag till Kulturvärden nr 4, 2023. Trapputsmyckning i Rosenbad.
Omslag till Kulturvärden nr 4, 2022. Foto av rött räcke till Ornässtugans loftgång.
Omslag till Kulturvärden nr 3, 2022. Guldansikte rengörs med hemmagjord tops.