Arkitekturspecial: 1800-talets framväxt, fängelser, och fallande frontoner - om "folket tar makten"

Visa bildspel

I veckans avsnitt blir det fokus på 1800-talet, industrialiseringen, svenskarnas flyttande och framväxande samhällen. Då behövs ny spännande arkitektur – i både storstad och på landsbygd! Förutom Magnus Reuterdahl, som alltid är på plats tillsammans med Malin Åkersten så finns även Karin Svenonius, arkitekt och kulturarvsspecialist på SFV med i studion.

Karin berättar mer om 1800-talets arkitekter och deras jobb med att skapa funktionella och vackra städer. Magnus dyker in i dåtidens fängelser och Malin säger sitt om nationalromantiken.

I avsnittet nämns bland annat: Huseby bruk, Tumba bruk, Skånebanken, Länsfängelset i Umeå, Centralposthuset, Länsresidenset i Jönköping, Suntaks gamla kyrka och Ölands norra udde

Du hittar avsnittet där poddar finns eller via denna länk: På plats i historien | Podspace

Bilder

Gjuteriet. En låg, lång stenbyggnad med tegeltak. Bakom den syns masugnen, en hög korsvirkes-byggnad i tegel. Sommar och grönska.

Huseby bruk i Alvesta . Foto: Micael Edlund

Tumba bruk. En liten damm med sittbänk och blommor. I bakgrunden skymtar spruthuset. Sommar och grönska.

Tumba bruk. Foto: Micael Edlund

Skånebankens stora hall med fantastiska väggar i vit och röd marmor har blivit träffpunkt och mötesplats.

Skånebanken i Rosenbad. Foto: Åke E:son Lindman

Umeå cellfängelse. En gulputsad tvåvåningsbyggnad med höga gavlar och gallerfönster. Vinter och snö.

Före detta länsfängelset i Umeå. Foto: Åke E:son Lindman

Fyren Långe Erik står i grönska på udden omgiven av blå himmel och spegelblankt hav.

Ölands norra udde. Foto: Maddoc/Mattias Johansson

En av Centralposthusets överglasade gårdar. Husfasaderna är klädda med tegel.

Centralposthuset i Stockholm. Foto: Åke E:son Lindman

Visa bildspel

Länsresidenset i Jönköping . Foto: Jana Julian

Interiör, Suntaks gamla kyrka. Målad träinredning, släktvapen, vägg- och takmålningar.

Suntaks gamla kyrka . Foto: Bert Leandersson

Avsnitt 10

Nu blir det inredning, residens och ambassader! För hur kommunicerar man egentligen bilden av Sverige genom design och arkitektur när äldre byggnader, hus och möbler ska restaureras? Samtidigt som de ska bli tidsenliga med sitt ursprung?