Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka det gamla fängelset. Läs mer på: hotellgf.se

I mitten av 1800-talet började den svenska fångvården ta intryck av en amerikansk modell, Philadelphiasystemet, för att modernisera landets fängelser. Umeå cellfängelse var supermodernt när det invigdes 1861.

Under 1840-talet började staten humanisera fångvården i Sverige. De mörka fästningarna där fångarna avtjänade sina straff i gemensamma utrymmen skulle bytas ut mot individuella celler där de i lugn och ro kunde begrunda sina brott. Förebilden var amerikansk, det så kallade Philadelphiasystemet.

År 1861 invigdes Umeå cellfängelse. Det stod för det modernaste som fångvården kunde uppbringa. Byggnaden är idag stans äldsta bevarade stenhus. Fängelset var i bruk till 1981.

Unik träpalissad

Fasaden är av slätputsat tegel. De låga flyglarna är i trä. Den västra flygeln innehöll ursprungligen rum till reservhäktet medan den östra flygeln fungerade som tvättstuga och mangelbod.

Interiör, Umeå cellfängelse. Cellerna är placerade kring en central hall med stora fönster.

De gamla fängelsecellerna är idag hotellrum. Foto: Åke E:son Lindman

Runt huvudbyggnaden och flyglarna löper en träpalissad.

ängs palissadens södra del syns fortfarande den yttre formen av fängelsets rastgård, medan en del av den västra palissaden ersatts med ett plank. Den välbevarade palissaden är unik i landet.

Dagsljus för alla fångar

Fängelset i Umeå och ett tjugotal andra länsfängelser i Sverige byggdes efter standardiserade typritningar gjorda av Vilhelm Theodor Ankarsvärd. Han var Fångvårdsstyrelsens arkitekt 1855-77.

De 24 cellerna placerades i två våningar längs ytterväggarna. Det innebar att alla fångar fick rum med dagsljus. Inifrån byggnaden sett var cellerna samlade runt ett i alla våningar öppet galleri. I galleriet höll prästen sina predikningar från en än idag bevarad läspulpet. Under predikningarna ställdes celldörrarna upp på glänt med hjälp av haspar som kallades "kyrkhakar".

Umeå cellfängelse blev statligt byggnadsminne 1992.

Interiör, Umeå cellfängelse. Rad med celldörrar längs en gallerigång. Trädörrarna har stora järnbeslag och kraftiga lås.

Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Före detta cellfängelset i Umeå, numera hotell

Storgatan 62, 903 30 Umeå

Hotell Gamla Fängelset på Google Maps